Uniwersytet Warszawski Archiwum aktualności

Rady naukowe dyscyplin i dziedzin

Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu studiów

Pierwsi członkowie rady uczelni

Pismo „UW” – nowy numer

Kolejne etapy dyskusji nad wdrażaniem ustawy

Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Apel UKN w sprawie kierunku zmian w szkolnictwie wyższym

Koncepcja dot. nowego modelu kształcenia na UW

Zespoły ds. oceny stanu dyscyplin

Profesor i profesor uczelni

Koncepcja szkół doktorskich na UW

Zespół ds. przygotowania projektu Statutu UW

Komitet nominacyjny

Pismo „UW” z wkładką

Pierwsza rada uczelni

Senat UW o nowym Statucie uczelni

Rejestracja na spotkania dot. nowej ustawy

Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa – materiał roboczy zespołu rektorskiego UW

Pierwsze elementy koncepcji dot. kształcenia na UW

Ustawa stwarza ramy, które sami musimy wypełnić treścią

36 stron pisma uczelni

Trwają zapisy na warsztaty „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”

Pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki

Zakończenie protestu w Pałacu Kazimierzowskim

List otwarty do Akademickiego Komitetu Protestacyjnego w sprawie zasad prowadzenia protestu

Rektor UW o najważniejszych zapisach nowej ustawy

Kolejne informacje na temat protestu na balkonie Pałacu Kazimierzowskiego

Informacja na temat protestu, który odbywa się w Pałacu Kazimierzowskim

Uniwersytecka debata o ustawie

Raport ze spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”

Rektor UW w rozmowie z „Polityką” i PAP

Powołano uniwersyteckie think-tanki

Warsztaty dotyczące nowej ustawy

Czas dyskusji

Potrzebne są dyskusje, które będą angażowały różne grupy naszej społeczności

Senat UW w sprawie wprowadzenia zmian w szkolnictwie wyższym

Uwagi do projektu ustawy

Rada uczelni – potrzebna czy niepotrzebna?

Relacja z senackiej dyskusji o ustawie

Narodowy Kongres Nauki w Krakowie

Stanowisko KRASP dot. dyskusji nad nową ustawą

Jaka ustawa?

NKN Warszawa

Trwa rejestracja na NKN w Warszawie

NKN w Łodzi

Porozmawiajmy o przyszłej ustawie

Różne modele uczelni

Materiał do dyskusji: wyłanianie uniwersytetów badawczych

W Lublinie o edukacji akademickiej

Najlepszy czas na debatę

Podręcznik obsługi uczelni czy konstytucja nauki?

Pismo uczelni „UW”

Materiały dotyczące nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które ukazały się w piśmie uczelni:

„Studenci i doktoranci 2.0”, pismo uczelni „UW” 1/89, 2019

„Pierwsze rady uczelni”, pismo uczelni „UW” 1/89, 2019

„O możliwej strukturze organizacyjnej UW”, pismo uczelni „UW” 1/89, 2019

„Ustawa 2.0 a struktura uniwersytetu i młodzi naukowcy – liderzy grup”, pismo uczelni „UW” 1/89, 2019

„Przyszłość szkół doktorskich UW”, pismo uczelni „UW” 1/89, 2019

„Struktura organizacyjna UW 2.0”, pismo uczelni „UW” 5/88, 2018

„Ustawa nie jest celem, lecz narzędziem”, pismo uczelni „UW” 5/88, 2018

„Nowe otwarcie”, pismo uczelni „UW” 4/87, 2018

„Porozmawiajmy o uniwersytecie. Pierwsze elementy koncepcji think tanków i zespołu rektorskiego”, pismo uczelni „UW” 3/86, 2018

„Ustawa 2.0 a struktura uniwersytetu i młodzi naukowcy – liderzy grup”, pismo uczelni „UW” 3/86, 2018

„O strukturze uczelni”, pismo uczelni „UW” 3/86, 2018

„Jaki nowy uniwersytet? Uwagi do dyskusji” „UW” 2/85, 2018 

„Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”, pismo uczelni „UW” 2/85, 2018

„Ustawa na plus czy minus?”, pismo uczelni „UW” 4/83, 2017

„Nie możemy być uniwersytetm kilku prędkości. Rozmowa z prof. Jolnatą Choińską-MIką, prorektorem UW ds. studentów i jakości kształcenia”, pismo uczelni „UW” 3/82, 2017

„Krótki termin przydatności – czyli o ustawie 2.0”, pismo uczelni „UW” 2/81, 2017