Uniwersytet Warszawski Archiwum aktualności

Koncepcja dot. nowego modelu kształcenia na UW

Zespoły ds. oceny stanu dyscyplin

Profesor i profesor uczelni

Koncepcja szkół doktorskich na UW

Zespół ds. przygotowania projektu Statutu UW

Komitet nominacyjny

Pismo „UW” z wkładką

Pierwsza rada uczelni

Senat UW o nowym Statucie uczelni

Rejestracja na spotkania dot. nowej ustawy

Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa – materiał roboczy zespołu rektorskiego UW

Pierwsze elementy koncepcji dot. kształcenia na UW

Ustawa stwarza ramy, które sami musimy wypełnić treścią

36 stron pisma uczelni

Trwają zapisy na warsztaty „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”

Pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki

Zakończenie protestu w Pałacu Kazimierzowskim

List otwarty do Akademickiego Komitetu Protestacyjnego w sprawie zasad prowadzenia protestu

Rektor UW o najważniejszych zapisach nowej ustawy

Kolejne informacje na temat protestu na balkonie Pałacu Kazimierzowskiego

Informacja na temat protestu, który odbywa się w Pałacu Kazimierzowskim

Uniwersytecka debata o ustawie

Raport ze spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”

Rektor UW w rozmowie z „Polityką” i PAP

Powołano uniwersyteckie think-tanki

Warsztaty dotyczące nowej ustawy

Czas dyskusji

Potrzebne są dyskusje, które będą angażowały różne grupy naszej społeczności

Senat UW w sprawie wprowadzenia zmian w szkolnictwie wyższym

Uwagi do projektu ustawy

Rada uczelni – potrzebna czy niepotrzebna?

Relacja z senackiej dyskusji o ustawie

Narodowy Kongres Nauki w Krakowie

Stanowisko KRASP dot. dyskusji nad nową ustawą

Jaka ustawa?

NKN Warszawa

Trwa rejestracja na NKN w Warszawie

NKN w Łodzi

Porozmawiajmy o przyszłej ustawie

Różne modele uczelni

Materiał do dyskusji: wyłanianie uniwersytetów badawczych

W Lublinie o edukacji akademickiej

Najlepszy czas na debatę

Podręcznik obsługi uczelni czy konstytucja nauki?