Uniwersytet Warszawski Archiwum aktualności związanych z wdrażaniem ustawy i pracami nad nowym Statutem UW

Spotkanie Senatu i Rady uczelni UW

Materiały ze spotkań dot. spraw kadrowych

Spotkanie dotyczące zmian kadrowych

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

Spotkania dot. zmian kadrowych

Członkowie rad naukowych dyscyplin

Materiały ze spotkań dot. organizacji kształcenia

Spotkania dot. spraw kadrowych

II spotkanie dot. organizacji kształcenia – transmisja online

Senat wskazał 6 osób do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia

44 rady dydaktyczne

Spotkania dla społeczności UW

Spotkania dot. zmian w organizacji kształcenia – transmisja online

System zapewniania jakości kształcenia na UW

Spotkania dot. zmian w organizacji kształcenia oraz w sprawach kadrowych

5 członków Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia

Procedura nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Rady naukowe dyscyplin – kompetencje, liczebność, sposób wyłaniania

Powołanie członków rad naukowych dyscyplin

Rady szkół doktorskich

Spotkanie Rady uczelni UW

Rady naukowe dyscyplin

Kryteria dla członków RDN powoływanych przez rektora

Regulaminy szkół doktorskich

Nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Nowy Regulamin studiów na UW

Pierwsze spotkania Rady uczelni UW

II czytanie Projektu Statutu UW

Rekrutacja do szkół doktorskich UW

Regulamin studiów

I czytanie Statutu

Pierwsza rada uczelni UW wybrana

Spotkanie z doktorami habilitowanymi

5 członków rady uczelni wybranych

Projekt Statutu UW

4 szkoły doktorskie na UW

Uchwały Senatu UW w sprawie szkół doktorskich

Propozycje postanowień Statutu UW

Projekt Regulaminu studiów na UW

Senat i funkcje kierownicze w nowym Statucie UW

Status federacji a finansowanie badań

Rady naukowe dyscyplin i dziedzin

Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu studiów

Pierwsi członkowie rady uczelni

Pismo „UW” – nowy numer

Kolejne etapy dyskusji nad wdrażaniem ustawy

Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Apel UKN w sprawie kierunku zmian w szkolnictwie wyższym

Koncepcja dot. nowego modelu kształcenia na UW

Zespoły ds. oceny stanu dyscyplin

Profesor i profesor uczelni

Koncepcja szkół doktorskich na UW

Zespół ds. przygotowania projektu Statutu UW

Komitet nominacyjny

Pismo „UW” z wkładką

Pierwsza rada uczelni

Senat UW o nowym Statucie uczelni

Rejestracja na spotkania dot. nowej ustawy

Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa – materiał roboczy zespołu rektorskiego UW

Pierwsze elementy koncepcji dot. kształcenia na UW

Ustawa stwarza ramy, które sami musimy wypełnić treścią

36 stron pisma uczelni

Trwają zapisy na warsztaty „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”

Pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki

Zakończenie protestu w Pałacu Kazimierzowskim

List otwarty do Akademickiego Komitetu Protestacyjnego w sprawie zasad prowadzenia protestu

Rektor UW o najważniejszych zapisach nowej ustawy

Kolejne informacje na temat protestu na balkonie Pałacu Kazimierzowskiego

Informacja na temat protestu, który odbywa się w Pałacu Kazimierzowskim

Uniwersytecka debata o ustawie

Raport ze spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”

Rektor UW w rozmowie z „Polityką” i PAP

Powołano uniwersyteckie think-tanki

Warsztaty dotyczące nowej ustawy

Czas dyskusji

Potrzebne są dyskusje, które będą angażowały różne grupy naszej społeczności

Senat UW w sprawie wprowadzenia zmian w szkolnictwie wyższym

Uwagi do projektu ustawy

Rada uczelni – potrzebna czy niepotrzebna?

Relacja z senackiej dyskusji o ustawie

Narodowy Kongres Nauki w Krakowie

Stanowisko KRASP dot. dyskusji nad nową ustawą

Jaka ustawa?

NKN Warszawa

Trwa rejestracja na NKN w Warszawie

NKN w Łodzi

Porozmawiajmy o przyszłej ustawie

Różne modele uczelni

Materiał do dyskusji: wyłanianie uniwersytetów badawczych

W Lublinie o edukacji akademickiej

Najlepszy czas na debatę

Podręcznik obsługi uczelni czy konstytucja nauki?

Pismo uczelni „UW”

Materiały dotyczące nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ukazują się na bieżąco w piśmie uczelni „UW” >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn