Od 19 września w Krakowie trwa dwudniowy Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce przygotowany przez MNiSW. Transmisja wideo z obrad NKN dostępna jest na stronie: www.nkn.gov.pl. W panelach wezmą udział pracownicy UW, będą dyskutować m.in. o ustroju uczelni, ścieżkach kariery akademickiej, doskonałości naukowej.

Transmisja online na stronie NKN

 

Proces przygotowywania nowej ustawy rozpoczął się w lutym 2016 roku, gdy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na opracowanie założeń do zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Spośród 15 zespołów, które nadesłały zgłoszenia, wybrano trzy grupy: prof. Marka Kwieka, prof. Huberta Izdebskiego, oraz dr. hab. Arkadiusza Radwana. 1 marca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyła się oficjalna prezentacja trzech projektów. Równolegle do prac trzech zespołów odbywały się comiesięczne konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki. Pierwsza w Rzeszowie w październiku 2016 roku była poświęcona umiędzynarodowieniu polskich uczelni. Dziewiąta, a zarazem ostatnia konferencja została zorganizowana w czerwcu tego roku przez Uniwersytet Warszawski, a dotyczyła ustroju i zarządzania w szkolnictwie wyższym (więcej).

 

W ogólnopolskiej debacie nad kształtem nowej ustawy od początku bardzo aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje propozycje dotyczące uniwersytetów badawczych przedstawił zespół rektorski UW (więcej), na jedno z tegorocznych posiedzeń Senatu zaproszono prof. Jarosława Górniaka, przewodniczącego Rady NKN (więcej), a w maju i czerwcu na trzech uniwersyteckich kampusach zorganizowano cykl warsztatów dla studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów pod hasłem „Porozmawiajmy o nowej ustawie” (więcej).

 

6 września Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podsumowało toczącą się od roku dyskusję na temat kształtu nowej ustawy, publikując stanowisko zawierające rekomendacje dotyczące podstawowych elementów systemu (więcej).

Podczas dwudniowego Kongresu w Krakowie odbędą się panele dyskusyjne i seminaria z udziałem pracowników UW:

 

19 września

Nowe rozwiązania ustawowe a doskonałość naukowa w badaniach i kształceniu – komentarze

12.00-12.15 – prof. Krzysztof Diks, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

12.15-12.30 – dr hab. Natalia Letki, Wydział Filozofii i Socjologii UW

 

19 września, 13.00-14.00

Ścieżki kariery – panel

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, Wydział Historyczny UW, Ruch Społeczny Obywatele Nauki

dr Marek Cygan, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

 

19 września, 17.00-18.00

Ustrój szkolnictwa wyższego i nauki – panel

dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, członek Rady NKN

 

20 września, 10.30-11.40

Granice odpowiedzialności państwa w kształceniu akademickim i rozwoju nauki – panel

prof. Lucjan Piela, Wydział Chemii UW

 

20 września, 13.25-14.00

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce w oczach młodych naukowców – panel

dr Anna Ajduk, Wydział Biologii UW, przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN (prowadzenie)

 

20 września, 12.15-13.15

Nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym: perspektywa liderów zespołów wyłonionych w konkursie Ustawa 2.0

dr hab. Aneta Pieniądz, Wydział Historyczny UW, Ruch Społeczny Obywatele Nauki (prowadzenie)

 

20 września, 15.30-16.30

Doskonałość naukowa – panel

dr hab. Justyna Olko, Wydział „Artes Liberales” UW

Program NKN w Krakowie

Program Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie (19-20 września) dostępny jest na stronie: nkn.gov.pl