Uniwersytet Warszawski Wydziały i jednostki

Uniwersytecki orzeł, będący od momentu utworzenia uczelni w 1816 r. jej godłem, otoczony jest pięcioma gwiazdami – każda z nich symbolizuje jeden z pięciu wydziałów, które tworzyły nowo powstający Królewski Uniwersytet Warszawski. Były to wydziały: Prawa, Lekarski, Filozoficzny, Teologiczny oraz Nauk i Sztuk Pięknych.

 

Dziś medycyna i teologia nie są już reprezentowane na UW, zastąpiły je inne dziedziny, a liczba wydziałów wzrosła do 21. Najmłodsze wśród nich są: Wydział Orientalistyczny, który utworzono w 2008 r., „Artes Liberales” powołany do życia w 2012 r. oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii istniejący od 2016 roku.

 

Najmniejszy jest Wydział „Artes Liberales”, kształci się tu rocznie około 400 osób. Największy jest natomiast Wydział Zarządzania, na którum uczy się około 6 tys. studentów.

 

Wydziały mają dużą samodzielność, m.in. w zakresie organizacji i dydaktyki. Ich wewnętrzna struktura jest zróżnicowana, mogą dzielić się na mniejsze instytuty, katedry lub zakłady. Na czele wydziałów stoją dziekani, którzy w dniu wyboru na to stanowisko dołączają do składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy pomagają im prodziekani, ich liczba i zakres kompetencji są zależne od wydziału. Na każdym działa także Rada Wydziału.

 

Pieczęć-Królewskiego-Uniwersytetu-Warszawskiego-używana-do-1823-roku

 

Na zdjęciu pieczęć uczelni używana do 1823 roku.