Uniwersytet Warszawski Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki

Uniwersytecki orzeł, będący od momentu utworzenia uczelni w 1816 r. jej godłem, otoczony jest pięcioma gwiazdami – każda z nich symbolizuje jeden z pięciu wydziałów, które tworzyły nowo powstający Królewski Uniwersytet Warszawski. Były to wydziały: Prawa, Lekarski, Filozoficzny, Teologiczny oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Obecnie liczba wydziałów wzrosła do 25. Najmłodsze wśród nich są wydziały: Medyczny (zaczął funkcjonować 1 września 2022 roku, a kształcenie na kierunku lekarskim rozpocznie się 1 października 2023 roku) oraz Archeologii, Filozofii, Historii, Nauk o Kulturze i Sztuce, Socjologii (zaczęły funkcjonować 1 września 2020 roku).

 

W 2019 roku powstały na UW 4 szkoły doktorskie zajmujące się kształceniem doktorantów.

 

Wydziały mają dużą samodzielność, m.in. w zakresie organizacji i dydaktyki. Ich wewnętrzna struktura jest zróżnicowana, mogą dzielić się na mniejsze instytuty, katedry lub zakłady. Na czele wydziałów stoją dziekani, którzy w dniu wyboru na to stanowisko dołączają do składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy pomagają im prodziekani, ich liczba i zakres kompetencji są zależne od wydziału. Na każdym działa także Rada Wydziału.

 

Pieczęć-Królewskiego-Uniwersytetu-Warszawskiego-używana-do-1823-roku

 

Na zdjęciu pieczęć uczelni używana do 1823 roku.

 

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn