Uniwersytet Warszawski Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

dzp(at)adm.uw.edu.pl

Marcin Skonecka, kierownik – tel. 22 55 20 618

Mariola Kubiak, z-ca kierownika – tel. 22 55 20 360

Magdalena Kozłowska-Suszek, p.o. z-cy kierownika – tel. 22 55 20 662

 

Zespół

Szymon Bińkowski – tel. 22 55 22 533

Paulina Chudzicka – tel. 22 55 20 831

Maciej Galas – tel. 22 55 22 507

Izabela Galińska – tel. 22 55 22 508

Agnieszka Giers-Dzięgielewska – tel. 22 55 22 532

Marta Golis – tel. 22 55 23 240

Sylwia Rucińska – tel. 22 55 22 509

Katarzyna Śleszyńska-Uziębło – tel. 22 55 20 242

Agnieszka Zawistowska – tel. 22 55 22 508

 

Zobacz stronę

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn