Uniwersytet Warszawski Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

dzp(at)adm.uw.edu.pl

Marcin Skonecka, kierownik – tel. 22 55 20 618

Mariola Kubiak, z-ca kierownika – tel. 22 55 20 360

 

Zespół

Szymon Bińkowski – tel. 22 55 22 533

Beata Bobrowska-Prorok – tel. 22 55 20 662

Sylwia Chada – tel. 22 55 22 509

Paulina Chudzicka – tel. 22 55 20 831

Sylwia Denisiuk – tel. 22 55 22 510

Izabela Galińska – tel. 22 55 22 508

Agnieszka Giers-Dzięgielewska – tel. 22 55 22 532

Anna Kur – tel. 22 55 20 610

Katarzyna Śleszyńska-Uziębło – tel. 22 55 20 242

Ryszard Wiśniewski – tel. 22 55 22 507

Agnieszka Zawistowska – tel. 22 55 22 508

 

Zobacz stronę