Uniwersytet Warszawski Strategiczne programy badawcze (EIT, Międzynarodowe Agendy Badawcze)

Strategiczne programy badawcze (EIT, Międzynarodowe Agendy Badawcze)

Naukowcy z UW uczestniczą w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych dotyczących najważniejszych globalnych wyzwań, współpracując z ośrodkami naukowymi z całego świata. Przykładem takich projektów są programy flagowe Sojuszu 4EU+, a także przedsięwzięcia realizowane w ramach Europejskich Wspólnot Wiedzy i Innowacji oraz Międzynarodowych Agend Badawczych.

 

EIT Food – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności

Od 2016 roku Uniwersytet Warszawski jest członkiem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – EIT Food, której celem jest podnoszenie innowacyjności sektora rolno-spożywczego. Wspólnotę tworzy 50 partnerów z 13 państw. Są to uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa m.in.: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Techniczny w Monachium, firmy Robert Bosch, Nestlé, PepsiCo, Siemens, czy też Sodexo. W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje ono region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie.

 

Więcej: www.eitfood.eu

 

EIT Climate – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze zmian klimatu

W 2018 roku Uniwersytet Warszawski rozpoczął realizację projektu w ramach unijnej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji – EIT Climate, której celem jest łagodzenie skutków zmian klimatu i adaptacja do nich. Członkami wspólnoty jest ponad 160 instytucji z całego kontynentu – uczelnie, ośrodki naukowe, samorządy miejskie i regionalne, organizacje pozarządowe i przedstawiciele świata biznesu.

 

Więcej: www.climate-kic.org

 

EIT Health/EIT Health InnoStars – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze innowacji w medycynie i ochronie zdrowia

26 października 2021 roku podpisano list intencyjny w sprawie włączenia UW do grona partnerów sieci EIT Health/EIT Health InnoStars. Partnerstwo obejmuje prowadzenie działań w ramach tzw. trójkąta wiedzy, opartego na edukacji, badaniach i tworzeniu innowacji. Do EIT Health należy ponad 150 liczących się uczelni, instytucji i firm w Europie, w tym m.in.: Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Ghent, Uniwersytet Techniczny w Delft, GE Healthcare, Instytut Karolinska, Astra Zeneca, Roche, Sanofi, Siemens czy Philips. Instytucje partnerskie EIT Health tworzą wspólne projekty, które są testowane i wprowadzane w ramach systemów opieki zdrowotnej.

 

Więcej: www.eithealth.eu

 

EIT Raw Materials – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców

Pod koniec 2019 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał status partnera projektu realizowanego w ramach EIT Raw Materials. Naukowcy z UW będą pracować przy badaniach mających na celu opracowanie nowych, wydajnych i trwałych katalizatorów do ogniw paliwowych, które będą pozbawione platyny i innych metali szlachetnych. W skład EIT Raw Materials wchodzą instytucje badawcze i przedsiębiorstwa z branży surowcowej. Prace prowadzone w ramach EIT Raw Materials mają wzmocnić konkurencyjność europejskiego sektora minerałów, metali i innych surowców poprzez rozwijanie innowacyjności, wiedzy i edukacji oraz przedsiębiorczości w tym zakresie. Wspólnota zrzesza 122 członków i ok. 180 partnerów projektów badawczych.

 

Więcej: www.eitrawmaterials.eu

 

Międzynarodowa Agenda Badawcza – Center for Quantum Opical Technologies (QOT)

Partnerem Uniwersytetu Warszawskiego jest Uniwersytet Oksfordzki. W ośrodku prowadzone są badania dotyczące wykorzystania zjawisk kwantowych, m.in. superpozycji kwantowych i splątania w technologiach optycznych. Te zjawiska mają swoje zastosowanie w łączności – mogą zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych, w obrazowaniu – mogą przyczynić się do polepszenia rozdzielności, a także w metrologii – poprawić precyzję pomiarów.

 

Więcej: cent.uw.edu.pl/pl/qot

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn