Rada uczelni UW została powołana przez Senat UW 15 maja. Zasiada w niej 6 osób pochodzących z wyboru oraz przewodniczący samorządu studentów. 30 maja oraz 10 czerwca odbyły się pierwsze spotkania członków rady. Podczas drugiego z nich rada pozytywnie zaopiniowała Projekt Statutu UW.

W Radzie uczelni UW zasiada czworo naukowców reprezentujących różne obszary nauk – nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze oraz dwie osoby mające doświadczenie w skutecznym zarządzaniu w biznesie. Są to: prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (przewodniczący rady), prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., Katarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego, a także Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW (zasiada w radzie z urzędu).

 

Spotkanie 30 maja miało formę videokonferencji. W trakcie omówiono kwestie organizacyjne związane z działaniem rady oraz jej zadania. Członkowie rozpoczęli także dyskusję nad Projektem Statutu UW.

Agenda spotkania 30 maja – j. polski (pdf), j. angielski (pdf)

Protokół ze spotkania 30 maja – j. polski (pdf), j. angielski (pdf)

 

10 czerwca członkowie rady spotkali się osobiście w Pałacu Kazimierzowskim. Podczas posiedzenia rada zajmowała się projektem Statutu UW. Na spotkanie zaproszono przewodniczących komisji senackich. Po zakończeniu dyskusji rada wydała pozytywną opinię na temat Projektu Statutu UW, formułując dodatkowe uwagi do dokumentu – Uchwała nr 1 Rady uczelni Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Statutu – (pdf).