Koncepcja szkół doktorskich na UW

19 grudnia, podczas posiedzenia Senatu zaprezentowano materiał do dyskusji opracowany przez zespół rektorski pt. „Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW”. Propozycja jest odpowiedzią na zmiany, jakie w kształceniu doktorantów wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument uwzględnia także treść uchwały Senatu w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu … Czytaj dalej Koncepcja szkół doktorskich na UW