44 rady dydaktyczne

Rektor UW wydał zarządzenie o utworzeniu w jednostkach organizujących kształcenie 44 rad dydaktycznych dla kierunku lub kierunków studiów. Dokument określa liczebność rad, w tym liczbę nauczycieli akademickich, przedstawicieli doktorantów i przedstawicieli studentów, którzy wchodzą w skład danej rady. Członkowie rad zostaną wskazani w wyborach. Członkowie rad zostaną wskazani w wyborach, które zgodnie ze Statutem powinny … Czytaj dalej 44 rady dydaktyczne