Apel UKN w sprawie kierunku zmian w szkolnictwie wyższym

Brak części rozporządzeń zawierających kluczowe uregulowania dotyczące systemu szkolnictwa, odchodzenie od rozwiązań na rzecz jakości w niektórych aktach wykonawczych, różne traktowanie humanistyki i nauk społecznych oraz pozostałych dziedzin, brak wzrostu nakładów budżetowych na naukę – takie przeszkody w efektywnym wdrażaniu nowej ustawy na uczelniach wskazała Uniwersytecka Komisja Nauki. UKN, której członkami są prorektorzy polskich uniwersytetów … Czytaj dalej Apel UKN w sprawie kierunku zmian w szkolnictwie wyższym