Powołano uniwersyteckie think-tanki

Nowe zespoły rektorskie, tzw. think-tanki, zajmą się opracowaniem propozycji rozwiązań dla UW w obszarach, które zmieni ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyniki ich prac będą przedmiotem dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Zostaną też przekazane Senatowi UW, którego zadaniem będzie napisanie nowego statutu uczelni. Pod koniec lutego Ministerstwo Nauki i … Czytaj dalej Powołano uniwersyteckie think-tanki