Uniwersytet Warszawski Pracownik

Przewodnik dla pracowników

Ogłoszenia
  • Trwają zapisy na kurs języka rosyjskiego „Rosyjski od a do я” (poziom A1). Jest on przeznaczony dla osób, które wcześniej nie uczyły się tego języka. Zajęcia rozpoczną się od poznania cyrylicy. Będą także koncentrować się na konwersacjach. Osoby, które skończą kurs, będą umiały m.in. wymienić po rosyjsku spostrzeżenia związane z pracą na UW. Kurs pozwoli uczestnikom usłyszeć melodyjność języka i przybliży sposób postrzegania świata przez Rosjan. Kurs rozpocznie się 10 czerwca i potrwa do 16 lipca. Zajęcia będą odbywały się we wtorki i czwartki (z wyjątkiem pierwszego tygodnia) w godz. 13.45-16.00 na kampusie głównym. Na zajęcia można zapisywać się tylko za pomocą platformy COME (www.kampus.come.uw.edu.pl). O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Aby móc się zarejestrować, należy posiadać konto CAS. W zajęciach mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na minimum pół etatu w okresie trwania kursu. Przed rejestracją na szkolenie konieczne jest uzyskanie ustnej zgody przełożonego. Kurs odbędzie się w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze środków PO WER, ścieżka 3.5. To ostatnia okazja, by zapisać się na kurs językowy w trwającym semestrze. Kolejna pojawi się w październiku. Więcej informacji >>
  • Ogłoszenia o sprzedaży mebli i sprzętów