Uniwersytet Warszawski Pracownik

Ogłoszenia
  • Ubezpieczenie

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu, na preferencyjnych warunkach, przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer 436000238548.

 

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

 

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać do jednej z niżej wymienionych osób:

 

Kontakt:
Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345
Robert Gadomski, e-mail: robert.gadomski@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 261

 

Oferta ubezpieczenia

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Ubezpieczenie biznes&podróż

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro