Uniwersytet Warszawski Pracownik

Zajęcia/szkolenia

 

  • BEZPŁATNE ZAJĘCIA JUDO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW UW

Dzieci pracowników Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach judo. Ich celem jest nauka i doskonalenie umiejętności bezpiecznego padania oraz stosowana technik judo w pozycji stojącej i parterowej, a także zastosowanie technik w walce sportowej i samoobronie.

 

Uczestnikami zajęć mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku 10–14 oraz 15–19 lat. Warunkiem przyjęcia na ćwiczenia jest brak przeciwwskazań zdrowotnych. Wcześniej nabyte umiejętności z zakresu gimnastyki (np. przewroty) lub innych sportów walki mogą w znacznym stopniu ułatwić proces uczenia się, ale nie są warunkiem przyjęcia do grupy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

Terminy zajęć:

– młodzież w wieku 15–19 lat: poniedziałek, środa, piątek (godz. 15.30–17.00); wtorek, czwartek (godz. 19.00–20.30); poniedziałek, środa (godz. 20.30–22.00);

– dzieci w wieku 10–14 lat: wtorek, czwartek (godz. 15.30–17.00); poniedziałek, środa, piątek (godz. 18.30–20.00).

 

Zajęcia odbywają się w salach przy ul. Karowej. Trenerzy prowadzący to: Karolina Pieńkowska, Mariusz Kos, Roman Kwaterski, Artur Stepnowski.

 

Zapisy na zajęciach odbywają się u trenerów prowadzących na hasło „Dziecko pracownika UW”.

 

Sekcja judo UW w swojej historii miała uczestnika Igrzysk Olimpijskich, medalistę Mistrzostw Świata, medalistki i medalistów Mistrzostw Europy, turniejów rangi Grand Slam i Grand Prix, wielu medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.

 

Szczegółowe informacje >>

Strona internetowa Sekcji Judo AZS UW >>

Ogłoszenia
  • Ubezpieczenie

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu, na preferencyjnych warunkach, przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer WA50/002144/22/A.

 

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

 

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać na poniższy kontakt:

Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345

 

Oferta ubezpieczenia

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Ubezpieczenie biznes&podróż

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro

 

Sprawy nauczycieli Obsługa projektów Komercjalizacja
Wsparcie socjalne dla pracownika
Ubezpieczenia
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Uniwersytecie Warszawskim
Wymiana zagraniczna i podróże służbowe
Działania rozwojowe dla pracowników
Związki zawodowe
Poradnie i ośrodki
Sprawy drobne