Uniwersytet Warszawski Pracownik

Ogłoszenia

Uniwersytet Warszawski wraz z PZU Zdrowie zorganizował dla pracowników bezpłatne badania USG płuc w celu weryfikacji zmian COVID19 oraz konsultacje z lekarzem dermatologiem.

Badania odbędą się 10 i 12 listopada 2021 r. w przychodni przy ul. Puławskiej 145 w Warszawie. Jest to jedyny dostępny termin badań. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Chęć udziału należy zgłosić do 5 listopada 2021 r. pod numer telefonu 22 55 31 641.

Projekt finansowany z funduszu prewencyjnego PZU.

 

  • Zajęcia sportowe

Pracownicy, emeryci i renciści UW mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. Od 22 września, od godz. 8.00 rozpoczynają się zapisy, a zgłoszenia przyjmowane są mailowo: sportowy.uniwersytet@uw.edu.pl

 

Wśród proponowanych zajęć są m.in.:  zajęcia taneczne, badminton, fit ball, zdrowy kręgosłup, ergo fitness, wspinaczka, siłownia open, aqua fitness.

Harmonogram zajęć i zasady zapisów dostępne są na stronie: wfisport.uw.edu.pl/zajecia-dla-pracownikow/ 

 

Ze względu na duże zainteresowanie i możliwość zapisania się w pierwszej turze tylko do jednej grupy należy w zgłoszeniu podać kilka pasujących grup ułożonych w kolejności od najbardziej preferowanej. W przypadku braku miejsc w pierwszej grupie, będzie możliwe zapisanie do następnej wskazanej przez Państwa, w której pozostały wolne miejsca.

 

  • Ubezpieczenie

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu, na preferencyjnych warunkach, przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer 436000238548.

 

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

 

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać na poniższy kontakt:

Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345

 

Oferta ubezpieczenia

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Ubezpieczenie biznes&podróż

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro