Uniwersytet Warszawski Pracownik

Zajęcia/szkolenia

  • SZKOLENIE DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW „WITAJ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM”

Biuro Spraw Pracowniczych, we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Biurem Promocji oraz innymi biurami centralnymi, opracowuje program onboardingu pracowniczego – procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników na UW. Pierwszym działaniem realizowanym w ramach onboardingu było pilotażowe szkolenie dla nowych pracowników „Witaj na Uniwersytecie Warszawskim”, przygotowane przez sekcję ds. szkoleń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Spotkania wprowadzające, oprócz przekazania wiedzy o UW, mają na celu dostarczenie informacji, które pomogą nowym pracownikom lepiej funkcjonować w nowym otoczeniu. Jeśli pilotażowe szkolenie spotka się z pozytywnym odbiorem uczestników, od września warsztaty będą przeprowadzane cyklicznie, raz w miesiącu, również dla nauczycieli akademickich rozpoczynających pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Planowana jest także organizacja szkoleń dla osób na stanowiskach kierowniczych, przybliżających rolę bezpośredniego przełożonego w procesie adaptacji nowo zatrudnionych osób.

 

Pytania w sprawach związanych z onboardingiem można kierować pod adresem: witaj(at)uw.edu.pl.

 

  • BEZPŁATNE ZAJĘCIA JUDO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW UW

Dzieci pracowników Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach judo. Ich celem jest nauka i doskonalenie umiejętności bezpiecznego padania oraz stosowana technik judo w pozycji stojącej i parterowej, a także zastosowanie technik w walce sportowej i samoobronie.

 

Uczestnikami zajęć mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku 10–14 oraz 15–19 lat. Warunkiem przyjęcia na ćwiczenia jest brak przeciwwskazań zdrowotnych. Wcześniej nabyte umiejętności z zakresu gimnastyki (np. przewroty) lub innych sportów walki mogą w znacznym stopniu ułatwić proces uczenia się, ale nie są warunkiem przyjęcia do grupy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

Terminy zajęć:

– młodzież w wieku 15–19 lat: poniedziałek, środa, piątek (godz. 15.30–17.00); wtorek, czwartek (godz. 19.00–20.30); poniedziałek, środa (godz. 20.30–22.00);

– dzieci w wieku 10–14 lat: wtorek, czwartek (godz. 15.30–17.00); poniedziałek, środa, piątek (godz. 18.30–20.00).

 

Zajęcia odbywają się w salach przy ul. Karowej. Trenerzy prowadzący to: Karolina Pieńkowska, Mariusz Kos, Roman Kwaterski, Artur Stepnowski.

 

Zapisy na zajęciach odbywają się u trenerów prowadzących na hasło „Dziecko pracownika UW”.

 

Sekcja judo UW w swojej historii miała uczestnika Igrzysk Olimpijskich, medalistę Mistrzostw Świata, medalistki i medalistów Mistrzostw Europy, turniejów rangi Grand Slam i Grand Prix, wielu medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.

 

Szczegółowe informacje >>

Sekcja Judo AZS UW >>

 

 

  • BEZPŁATNE ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE, MUZYCZNE I SPORTOWE DLA PRACOWNIKÓW UW

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje zajęcia dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. W zajęciach mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, emeryci lub renciści Uniwersytetu Warszawskiego (zgodnie z Regulaminem ZFŚS 6 ust. 1 pkt 1–3).

W ofercie znajdują się m.in. zajęcia tańca towarzyskiego, siłownia i zdrowy kręgosłup.

 

Informacje o miejscu zajęć oraz pełen grafik znajdują się na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW w zakładce dla pracowników >>

 

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez formularz na stronie WFiS UW >>

Ogłoszenia

  • UBEZPIECZENIE

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu, na preferencyjnych warunkach, przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer WA50/002144/22/A.

 

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

 

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać pod adresem Emilii Rzeszotek: emilia.rzeszotek(at)adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345

 

Oferta ubezpieczenia

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Ubezpieczenie biznes&podróż

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro

 

Wypoczynek

4 marca 2024 roku rozpoczną się elektroniczne rezerwacje na wczasy w OKW „Bajka” w Łukęcinie i DPTiW „Szeligówka” w Kościelisku. Składanie wniosków przez pracowników UW będzie możliwe wyłącznie w systemie DocSense. 

 

Szczegółowe informacje (PL) >>

Detailed information (EN) >>

Sprawy nauczycieli Obsługa projektów Komercjalizacja

Wsparcie socjalne dla pracownika

Ubezpieczenia

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Uniwersytecie Warszawskim

Wymiana zagraniczna i podróże służbowe

Działania rozwojowe dla pracowników

Związki zawodowe

Poradnie i ośrodki

Sprawy drobne

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn