Uniwersytet Warszawski Pracownik

Zajęcia/szkolenia
  • SZKOLENIE DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW „WITAJ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM”

Biuro Spraw Pracowniczych, we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Biurem Promocji oraz innymi biurami centralnymi, opracowuje program onboardingu pracowniczego – procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników na UW. Pierwszym działaniem realizowanym w ramach onboardingu było pilotażowe szkolenie dla nowych pracowników „Witaj na Uniwersytecie Warszawskim”, przygotowane przez sekcję ds. szkoleń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Szkolenie odbyło się 11 lipca. Podczas spotkania nowi pracownicy otrzymali niezbędną wiedzę o misji, strukturze, władzach, kampusach i ośrodkach uniwersyteckich, wsparciu socjalnym i dofinansowaniu oraz innych możliwościach oferowanych przez uczelnię (m.in. szkoleniach, kursach językowych, zajęciach sportowych, wyjazdach na stypendia Erasmus+). Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość udziału w wycieczce po kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu, zorganizowanej przez pracowników Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Spotkania wprowadzające, oprócz przekazania wiedzy o UW, mają na celu dostarczenie informacji, które pomogą nowym pracownikom lepiej funkcjonować w nowym otoczeniu. Jeśli pilotażowe szkolenie spotka się z pozytywnym odbiorem uczestników, od września warsztaty będą przeprowadzane cyklicznie, raz w miesiącu, również dla nauczycieli akademickich rozpoczynających pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Planowana jest także organizacja szkoleń dla osób na stanowiskach kierowniczych, przybliżających rolę bezpośredniego przełożonego w procesie adaptacji nowo zatrudnionych osób.

 

 

Pytania w sprawach związanych z onboardingiem można kierować na adres: witaj(at)uw.edu.pl

 

  • BEZPŁATNE ZAJĘCIA JUDO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW UW

 

Dzieci pracowników Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach judo. Ich celem jest nauka i doskonalenie umiejętności bezpiecznego padania oraz stosowana technik judo w pozycji stojącej i parterowej, a także zastosowanie technik w walce sportowej i samoobronie.

 

Uczestnikami zajęć mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku 10–14 oraz 15–19 lat. Warunkiem przyjęcia na ćwiczenia jest brak przeciwwskazań zdrowotnych. Wcześniej nabyte umiejętności z zakresu gimnastyki (np. przewroty) lub innych sportów walki mogą w znacznym stopniu ułatwić proces uczenia się, ale nie są warunkiem przyjęcia do grupy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

Terminy zajęć:

– młodzież w wieku 15–19 lat: poniedziałek, środa, piątek (godz. 15.30–17.00); wtorek, czwartek (godz. 19.00–20.30); poniedziałek, środa (godz. 20.30–22.00);

– dzieci w wieku 10–14 lat: wtorek, czwartek (godz. 15.30–17.00); poniedziałek, środa, piątek (godz. 18.30–20.00).

 

Zajęcia odbywają się w salach przy ul. Karowej. Trenerzy prowadzący to: Karolina Pieńkowska, Mariusz Kos, Roman Kwaterski, Artur Stepnowski.

 

Zapisy na zajęciach odbywają się u trenerów prowadzących na hasło „Dziecko pracownika UW”.

 

Sekcja judo UW w swojej historii miała uczestnika Igrzysk Olimpijskich, medalistę Mistrzostw Świata, medalistki i medalistów Mistrzostw Europy, turniejów rangi Grand Slam i Grand Prix, wielu medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.

 

Szczegółowe informacje >>

Sekcja Judo AZS UW >>

 

 

  • BEZPŁATNE ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE, MUZYCZNE I SPORTOWE DLA PRACOWNIKÓW UW
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje zajęcia dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. W zajęciach mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, emeryci lub renciści Uniwersytetu Warszawskiego (zgodnie z Regulaminem ZFŚS 6 ust. 1 pkt 1–3).

 

W ofercie znajdują się m.in. zajęcia tańca towarzyskiego, siłownia i zdrowy kręgosłup.

 

Informacje o miejscu zajęć oraz pełen grafik znajdują się na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW w zakładce dla pracowników >>.

 

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez formularz >>.

Ogłoszenia
  • Ubezpieczenie

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu, na preferencyjnych warunkach, przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer WA50/002144/22/A.

 

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

 

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać pod adresem Emilii Rzeszotek: emilia.rzeszotek(at)adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345

 

Oferta ubezpieczenia

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Ubezpieczenie biznes&podróż

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro

 

Sprawy nauczycieli Obsługa projektów Komercjalizacja
Wsparcie socjalne dla pracownika
Ubezpieczenia
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Uniwersytecie Warszawskim
Wymiana zagraniczna i podróże służbowe
Działania rozwojowe dla pracowników
Związki zawodowe
Poradnie i ośrodki
Sprawy drobne