Uniwersytet Warszawski Pracownik

Przewodnik dla pracowników

Ogłoszenia
  • 25 marca o godz. 12.00 rozpoczną się zapisy na dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla pracowników administracyjnych, które odbędą się 8-10 maja 2019 r. w Chęcinach: „Równowaga praca – życie prywatne: kształtowanie własnego dobrostanu i korzystanie z osobistych zalet w pracy zawodowej”. Szkolenie poprowadzą trenerki w Wydziału Psychologii UW: dr Małgorzata Styśk-Kunkowska i dr Dorota Kobylińska. Zapisy obowiązują wyłącznie przez Platformę Kampus, dlatego osoby, które jeszcze nie są użytkownikami platformy, powinny wcześniej zarejestrować się zgodnie z instrukcją. Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do: osób, które nie były na szkoleniach w Chęcinach we wrześniu i listopadzie ubiegłego roku; osób, które nie uczestniczyły w warsztatach dot. dobrostanu i równowagi praca-życie 24 stycznia 2019 r. Po zakwalifikowaniu osób spełniających powyższe kryteria będą przyjęci pozostali chętni wg kolejności zgłoszeń. Więcej informacji
  • Ogłoszenia o sprzedaży mebli i sprzętów