Uniwersytet Warszawski Współpraca z biznesem

Uniwersyteckie spółki celowe i spin-offy

Spółka celowa UWRC sp. z o.o. została powołana uchwałą Senatu UW z 14 listopada 2012 roku w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na uczelni. Spółka obejmuje udziały w firmach utworzonych przez naukowców, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Do tej pory na UW powstało 30 spółek spin-off:

 • Amerlab (diagnostyka medyczna i weterynaryjna); więcej w piśmie „UW” 4/79, 2016
 • BACTrem (bioremediacja, biodegradacja)
 • Biotemist (technologie opracowane w wyniku badań procesów biochemicznych zachodzących w wyselekcjonowanych szczepach bakterii antarktycznych)
 • Centrum Rafinacji Informacji (analiza Big Data); więcej w piśmie „UW” 4/87, 2018
 • DDG Bioinformatics (genomika drobnoustrojów); więcej w piśmie „UW” 1/89, 2019
 • Edugram
 • EIT Food CLC North-East (centrum koordynujących prace partnerów konsorcjum EIT Food), więcej w piśmie „UW” 1/80, 2017
 • ExPLoRNA Therapeutics (badania nad terapeutycznym mRNA)
 • GeoLearning (warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach); więcej w piśmie „UW” 1/89, 2019
 • GeoPulse (satelitarny monitoring upraw); więcej w piśmie „UW” o 3/78, 2016
 • Green for You
 • InArcheo (badania, konserwacja, ekspertyzy)
 • InnBAT (rozwój technologii baterii wykorzystywanych w magazynach energii opartych na innowacyjnych węglowych, kwasowo-ołowiowych ogniwach. Rozwiązanie chronione jest patentami)
 • Inelco (technologie tworzenia powłok galwanicznych)
 • Innter (znaczniki radiofarmaceutyczne i technologie nowych typów ogniw do przechowywania energii)
 • Lecturus (usługi dla naukowców chcących promować swoje badania)
 • Matariki Bioscience (komercjalizacja związków, które mogą stać się nowymi lekami); więcej w piśmie „UW” 4/87, 2018
 • Meteo (serwis pogodowy meteo.pl); więcej w piśmie „UW” 1/89, 2019
 • Microanalysis (monitorowanie zabiegu hemodializy); więcej w piśmie „UW” 1/89, 2019
 • MIM Solutions (personalizacja i rekomendacje w serwisach www)
 • Oncoboost (badania nad łączeniem leków przeciwnowotworowych z substancjami pochodzenia naturalnego)
 • Nephrolab Plus (rozwiązania diagnostyczne chorób przebiegających z białkomoczem); więcej w piśmie „UW” 1/89, 2019
 • Project42 (narzędzia i rozwiązania wykorzystujące data science, sztuczną inteligencję oraz machine learning); więcej w piśmie „UW” 1/89, 2019
 • QUANT_KIT (budowa platformy do wspomagania decyzji inwestycyjnych)
 • RDLS (monitoring środowiskowy, bioremediacja, biodegradacja)
 • Smarter Diagnostics (wsparcie terapii kontuzji sportowych)
 • Spektrino (analizy danych dla nauki)
 • UpGrow (badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii)
 • Wahaf Farma (wykrywanie wczesnych objawów nowotworów)
 • Warsaw Genomics (badania genetyczne); więcej w piśmie „UW” nr 3/82, 2017
Centra eksperckie i laboratoria
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (usługi badawcze i akredytowane na rzecz środków badawczych, sektora publicznego, przemysłu chemicznego, rolno-spożywczego, medycznego, farmaceutycznego, paliwowo-energetycznego); folder o działalności CNBCh UW;
 • Digital Economy Lab – laboratorium utworzone wspólnie z firmą Google (badania i ekspertyzy o charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym na rzecz instytucji publicznych, administracji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw)
 • Centrum Nauk Sądowych (ekspertyzy sądowe, opinie i  porady, np. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw i fałszerstw dokumentów)
 • Ośrodek Analiz Politologicznych (raporty, ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem polityki)
Baza ofert UW

Usługi eksperckie i laboratoryjne oferowane są przez uniwersyteckie wydziały i inne jednostki. Na stronie www.oferta.uw.edu.pl znajduje się baza ofert technologicznych, usług eksperckich oraz laboratoryjnych na rzecz ośrodków naukowych, instytucji publicznych, a także podmiotów biznesowych.

 

Komercjalizacja wyników uniwersyteckich badań

W 2021 roku Uniwersytet Warszawski dokonał 22 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP oraz 31 zgłoszeń w procedurze międzynarodowej. UPRP w 2021 roku przyznał patenty 25 wynalazkom (z 4 jednostek – wydziałów: Chemii, Biologii, Fizyki oraz CeNT). Zagraniczne urzędy patentowe przyznały 63 patenty. Najwięcej patentów przyznano na wynalazki z Wydziału Chemii – 29, a na wspólne wynalazki pracowników z CeNT oraz Wydziału Fizyki – 28.

 

Centrum Współpracy i Dialogu

Zadaniem Centrum Współpracy i Dialogu UW jest popularyzacja osiągnięć i dokonań naukowych Uniwersytetu oraz współpracy i komunikacji Uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W CWiD organizowane są głównie wydarzenia łączące świat nauki i biznesu. W jednostce działały: Sekcja Współpracy i Dialogu, Inicjatywa Akademicka Warszawa, Obserwatorium Językowe UW, Klub Innowacji UW, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekcja administracyjna.

Strona internetowa CWiD UW >>

 

Inkubator UW

W marcu 2017 roku otwarto Inkubator UW, który zapewnia wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, szkolenia i warsztaty, a także przestrzeń, w której można pracować. Specjaliści pomagają w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, sprzedaży, zarządzania zespołem oraz organizacji produkcji. Korzystać z niego mogą studenci, doktoranci i pracownicy UW, niezależnie od dziedziny wiedzy, którą reprezentują.

Relacja z otwarcia Inkubatora UW

 

Międzynarodowe programy

Uniwersytet Warszawski jest jedną z uczelni zaangażowanych w program Santander Universidades, który zrzesza 1200 uczeni na całym świecie. Inicjatorem programu jest Banco Santander, w Polsce prowadzi go Bank Zachodni WBK. Firmy wspierają organizację programów stypendialnych, realizację projektów naukowych i inicjatyw na rzecz komercjalizacji wyników badań, promują przedsiębiorczość wśród studentów.