Uniwersytet Warszawski Współpraca z biznesem

Uniwersyteckie spółki celowe i spin-offy

Spółka celowa UWRC sp. z o.o. została powołana uchwałą Senatu UW z  14 listopada 2012 r. w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na uczelni (zgodnie z art. 86 Prawa o szkolnictwie wyższym). Spółka obejmuje udziały w firmach utworzonych przez naukowców pracujących na Uniwersytecie. Do tej pory UWRC objęła udziały w 7 spółkach spin-off:

 • RDLS (monitoring środowiskowy, bioremediacja, biodegradacja)
 • Warsaw Genomics (badania genetyczne)
 • Amerlab (diagnostyka medyczna i weterynaryjna)
 • Spektrino (analizy danych dla nauki)
 • MIM Solutions (personalizacja i rekomendacje w serwisach www)
 • Bactrem (bioremediacja, biodegradacja)
 • GeoPulse (satelitarny monitoring upraw)
Centra eksperckie i laboratoria
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (usługi badawcze i akredytowane  na rzecz środków badawczych, sektora publicznego, przemysłu chemicznego, rolno-spożywczego, medycznego, farmaceutycznego, paliwowo-energetycznego)
 • Digital Economy Lab – laboratorium utworzone wspólnie z firmą Google (badania i ekspertyzy o charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym na rzecz instytucji publicznych, administracji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw)
 • Centrum Nauk Sądowych (ekspertyzy sądowe, opinie i  porady, np. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw i fałszerstw dokumentów)
 • Ośrodek Analiz Politologicznych (raporty, ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem polityki)
Baza ofert UW

Usługi eksperckie i laboratoryjne oferowane są przez uniwersyteckie wydziały i inne jednostki. Na stronie www.oferta.uw.edu.pl znaleźć można bazę ofert technologicznych, usług eksperckich oraz laboratoryjnych na rzecz ośrodków naukowych, instytucji publicznych, a także podmiotów biznesowych.

 

Komercjalizacja wyników uniwersyteckich badań

W 2016 roku Uniwersytet Warszawski dokonał 28 zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Patentowym RP oraz 15 w urzędach zagranicznych. Były to wynalazki naukowców pracujących w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii, na wydziałach Biologii, Chemii oraz Fizyki. Uniwersyteccy naukowcy wymyślili nowy typ ładowalnych baterii, bardziej bezpieczny, wydajny i ekologiczny, który będzie można zastosować nawet do samochodów elektrycznych czy większych maszyn. Zgłoszenia dotyczyły też m.in. metody syntezy nanorurek węglowych; procesu sprzęgania cząsteczek związków organicznych; zastosowania endotoksyny w leczeniu stanów lub chorób związanych z nadmierną odpowiedzią odpornościową organizmu wywołanych schorzeniami układu pokarmowego.

 

W 2016 roku UP RP przyznał 4 patenty wynalazkom z UW. Liczba uzyskanych patentów w zagranicznych urzędach (USA, Japonia, Węgry, Chiny, Kanada, Rosja) wyniosła 30, najwięcej przyznano wynalazkom badaczy z Wydziału Chemii (16).

 

Inkubator UW

W marcu 2017 roku otwarto Inkubator UW, który zapewnia wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, szkolenia i warsztaty, a także przestrzeń, w której można pracować. Specjaliści pomagają w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, sprzedaży, zarządzania zespołem oraz organizacji produkcji. Korzystać z niego mogą studenci, doktoranci i pracownicy UW, niezależnie od dziedziny wiedzy, którą reprezentują.

Relacja z otwarcia Inkubatora UW

 

Międzynarodowe programy

Uniwersytet Warszawski jest jedną z uczelni zaangażowanych w program Santander Universidades, który zrzesza 1200 uczeni na całym świecie. Inicjatorem programu jest Banco Santander, w Polsce prowadzi go Bank Zachodni WBK. Firmy wspierają organizację programów stypendialnych, realizację projektów naukowych i inicjatyw na rzecz komercjalizacji wyników badań, promują przedsiębiorczość wśród studentów.