Zespoły ds. oceny stanu dyscyplin

Na uniwersytecie od jesieni pracują 23 zespoły ds. oceny stanu dyscyplin naukowych. Ich zadaniem jest nie tylko opisanie obecnej sytuacji poszczególnych dyscyplin na uczelni. Zespoły mają także zarekomendować działania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepsze efekty działalności badawczej oraz uzyskać najwyższą ocenę naukową dla danej dyscypliny.   Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce … Czytaj dalej Zespoły ds. oceny stanu dyscyplin