Uniwersytet Warszawski Sprawozdania roczne rektora UW

Sprawozdania roczne rektora zatwierdzane są przez Senat uczelni. Zawierają one kalendarium najważniejszych wydarzeń w danym roku kalendarzowym, dane statystyczne oraz informacje dotyczące oferty studiów, procesu rekrutacji, rozwoju naukowego, współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym oraz partnerami zagranicznymi, a także finansów uczelni i prowadzonych inwestycji.

Starsze wydania

za rok 2021 (29 czerwca 2022 r.), dodatek: Załączniki do sprawozdania za 2021 r. w wersji angielskiej

za rok 2020 (2 lipca 2021 r.), dodatek: Załączniki do sprawozdania za 2020 r. w wersji angielskiej

za rok 2019 (24 czerwca 2020 r.), dodatek: Załączniki do sprawozdania za 2019 r. w wersji angielskiej

za rok 2018 (26 czerwca 2019 r.), dodatek: Załączniki do sprawozdania 2018 w wersji angielskiej

za rok 2017 (27 czerwca 2018 r.)

za rok 2016 (28 czerwca 2017 r.)

za rok 2015 (29 czerwca 2016 r.)

za rok 2014 (24 czerwca 2015 r.)

za rok 2013 (25 czerwca 2014 r.)

za rok 2012 (19 czerwca 2013 r.)

za rok 2011 (13 czerwca 2012 r.)

za rok 2010 (15 czerwca 2011 r.)

za rok 2009 (16 czerwca 2010 r.), załączniki

za rok 2008 (17 czerwca 2009 r.), załączniki

za rok 2007 (18 czerwca 2008 r.), załączniki

Opracowanie koncepcji i redakcja materiałów: Biuro Prasowe.

 

Dane wykorzystane w sprawozdaniu pochodzą od biur i innych działów administracji centralnej uczelni, a także jednostek organizacyjnych UW.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn