– Nie jesteśmy „zwolennikami” ani „przeciwnikami” nowej ustawy. Jesteśmy krytycznymi, ale rzetelnymi recenzentami, którzy mówią, co jest w niej dobre, a co warto poprawić – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW o roli uczelni w dalszych pracach nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zapowiada też kolejny etap dyskusji w tej sprawie na uczelni i powołanie uczelnianych think-tanków.

 

22 stycznia w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło drugą wersję projektu ustawy, opracowaną po konsultacjach społecznych, które toczyły się od września 2017 roku.

 

Tuż po zakończeniu prezentacji MNiSW, rektor UW komentował niektóre rozwiązania przedstawione przez resort.

 

Wskazywał m.in. że w drugiej wersji projektu jest wiele zapisów, które postulowała społeczność uniwersytetu, a które znalazły się w uchwale Senatu UW, przyjętej w grudniu ubiegłego roku. – Ale dostrzegamy też niezmienione przepisy, które krytykowaliśmy – mówi rektor UW. Do takich przepisów należy np. sprawa interdyscyplinarności w badaniach i kształceniu. Traktowana jest ona jako „wyjątek od dyscyplinarności” a nie jako „równorzędna dyscyplinarności”.

 

– Teraz jest czas dla nas wszystkich na bardzo dokładną lekturę całego dokumentu i analizę konkretnych zapisów, bo „diabeł tkwi w szczegółach” – mówi rektor. – Uwagi, które uznamy za najważniejsze, i zmiany, których wprowadzenie będziemy dalej postulować, zostaną przekazane ministerstwu i zamieszczone tradycyjnie na naszej stronie internetowej, tak żeby każdy miał do nich dostęp – mówi.

 

Rektor UW zapowiada także powołanie na uczelni think-tanków, których zadaniem będzie opracowanie szkiców rozwiązań dla UW w obszarach, które nowa ustawa zmieni. Wśród zagadnień nad którymi będą pracować zespoły mogą się znaleźć m.in. sprawy polityki zatrudniania, organizacji kształcenia, zarządzania infrastrukturą i procesami administracyjnymi na uczelni. Takie zespoły mają powstać po przerwie międzysemestralnej. Przygotowane przez nie rozwiązania będą następnie podstawą ogólnouczelnianej dyskusji. – Chcielibyśmy zorganizować spotkania, na których wszyscy będą mogli zabrać głos i wypowiedzieć się, jak powinien wyglądać uniwersytet pod rządami tej nowej ustawy, jakie powinny być reguły wewnętrznego funkcjonowania, jak powinien wyglądać statut – zapowiada rektor UW.