Uniwersytet Warszawski Finansowanie nauki. Granty i subsydia

Finansowanie nauki. Granty i subsydia

Wysokość budżetu naukowego

450 mln zł wyniosły przychody Uniwersytetu Warszawskiego z działalności badawczej w 2016 roku, co stanowiło 1/3 budżetu uczelni. Dla porównania, dekadę temu – w 2005 roku kwota ta wynosiła 92 mln zł.

 

Szczegółowe dane dotyczące przychodów z działalności badawczej publikowane są co roku w Sprawozdaniu rocznym rektora UW (w załącznikach finansowych, m.in. sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym).

 

Środki na badania prowadzone na UW pochodzą z:
  • dotacji na działalność statutową
  • grantów agencji rządowych – Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

lista projektów finansowanych ze źródeł NCN w roku: 2014, 20152016 (pdf)

lista projektów finansowanych ze źródeł NCBR w roku: 2014, 20152016 (pdf)

 

  • programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lista projektów finansowanych ze źródeł MNiSW w roku: 2014, 20152016 (pdf)

 

  • innych programów krajowych, np. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

FNP przyznaje granty na realizację projektów naukowych oraz stypendia zagraniczne. Honoruje też najwybitniejszych polskich uczonych Nagrodą FNP, uznawaną za najważniejsze krajowe wyróżnienie naukowe. Laureatami Nagrody FNP jest 17 profesorów UW.

 

  • programów ramowych Unii Europejskiej

lista projektów finansowanych z programów ramowych w roku: 2012, 2013, 2014, 2015 – 7PR, 2015 – H20202016 – 7PR (pdf)2016 – H2020 (pdf)

 

  • innych programów międzynarodowych

lista projektów finansowanych z programów międzynarodowych w roku: 2012, 2013, 2014, 20152016 (pdf)

 

W 2016 r. roku najwyższe przychody z działalności badawczej uzyskały wydziały: Fizyki, Chemii, Biologii, Historyczny, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych, Psychologii.

Przydatne kontakty i linki

Biuro Obsługi Badań

 

Statystyki

Szczegółowe dane dotyczące finansowania badań naukowych oraz realizowanych projektów publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektorach UW.

 

Wyniki konkursów

Informacje na temat grantów uzyskanych przez pracowników UW, realizowanych projektów oraz odkryć naukowych publikowane są na bieżąco na stronie internetowej w dziale aktualności.

 

Prezentacje

Informacje na temat grantów zawarte są w prezentacjach o Uniwersytecie.

 

 

Prezentacja 2017 – pl (Biuro Prasowe UW, 06.17)

 

Inne materiały o UW do pobrania >>