Uniwersytet Warszawski Finansowanie nauki. Granty i subsydia

Finansowanie nauki. Granty i subsydia

Wysokość budżetu naukowego

475 mln zł wyniosły przychody Uniwersytetu Warszawskiego z działalności badawczej w 2017 roku, co stanowiło 1/3 budżetu uczelni.

 

Szczegółowe dane dotyczące przychodów z działalności badawczej publikowane są co roku w Sprawozdaniu rocznym rektora UW (w załącznikach finansowych, m.in. sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym).

 

Środki na badania prowadzone na UW pochodzą z:
  • dotacji na działalność statutową
  • grantów agencji rządowych – Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

lista projektów finansowanych ze źródeł NCN w roku: 2014, 20152016, 2017 (pdf)

lista projektów finansowanych ze źródeł NCBR w roku: 2014, 20152016, 2017 (pdf)

 

  • programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lista projektów finansowanych ze źródeł MNiSW w roku: 2014, 20152016, 2017 (pdf)

 

  • innych programów krajowych, np. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

FNP przyznaje granty na realizację projektów naukowych oraz stypendia zagraniczne. Honoruje też najwybitniejszych polskich uczonych Nagrodą FNP, uznawaną za najważniejsze krajowe wyróżnienie naukowe. Laureatami Nagrody FNP jest 18 profesorów UW.

 

  • programów ramowych Unii Europejskiej

lista projektów finansowanych z programów ramowych w roku: 2012, 2013, 2014, 2015 – 7PR, 2015 – H20202016 – 7PR2016 – H2020, 2017 – 7PR (pdf), 2017 – H2020 (pdf)

 

  • innych programów międzynarodowych

lista projektów finansowanych z programów międzynarodowych w roku: 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017 (pdf)

 

W 2017 r. roku najwyższe przychody z działalności badawczej uzyskały wydziały: Fizyki, Chemii, Biologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych, Geologii, Historycznego, Filozofii i Socjologii, Psychologii.

Przydatne kontakty i linki

Biuro Obsługi Badań

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych

Statystyki

Szczegółowe dane dotyczące finansowania badań naukowych oraz realizowanych projektów publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektorach UW.

 

Wyniki konkursów

Informacje na temat grantów uzyskanych przez pracowników UW, realizowanych projektów oraz odkryć naukowych publikowane są na bieżąco na stronie internetowej w dziale aktualności.

 

Uniwersytet w działaniu
 

 

Uniwersytet w działaniu – The University in action” 2018 (pdf)

publikacja prezentująca wybrane sukcesy uniwersyteckich naukowców oraz przykłady międzynarodowych projektów badawczych

 

Inne materiały o UW do pobrania >>