Uniwersytet Warszawski Współpraca naukowa i dydaktyczna

Stowarzyszenia uczelni

Uniwersytet Warszawski jest członkiem stowarzyszeń uczelni działających na rzecz integracji i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, mobilności studentów i pracowników, a także rozwoju wspólnych inicjatyw badawczych i projektów dydaktycznych:

Uniwersytet, a także jego wydziały i inne jednostki, należą do sieci i konsorcjów naukowych:

Przykłady współpracy międzynarodowej

 

  • Współpraca z Uniwersytetem w Cambridge

Od 2014 roku studenci Uniwersytetu w Cambridge mogą uczestniczyć w kursach języka polskiego oraz zajęciach dotyczących polskiej literatury i kultury. W pierwszych latach program miał charakter pilotażowy. Dzięki umowie podpisanej w 2017 roku między Uniwersytetem Warszawskim, brytyjską uczelnią oraz Fundacją na rzecz Nauki Polskiej studia polskie weszły na stałe do oferty Cambridge. Porozumienie zakłada rozwój współpracy nie tylko w zakresie studiów polonoznawczych, lecz także wspólne projekty naukowe.

Więcej

 

  • Współpraca z Uniwersytetem Columbia

W 2016 roku Uniwersytet Warszawski z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności uruchomił Szkołę Edukacji, czyli specjalny program dziennych studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli, opracowany we współpracy z Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia.

Więcej

Współpraca dydaktyczna w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

UW bierze udział w projektach wymiany akademickiej finansowanych w ramach Akcji 1 Erasmus+.

 

W ramach Akcji 2 finansowane są projekty partnerstwa strategicznego, w których biorą udział szkoły wyższe i przedsiębiorstwa. Są to przedsięwzięcia na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W 2022 roku UW realizował 15 projektów Erasmus+ typu KA2 oraz uczestniczył w 14 projektach realizowanych w ramach działań w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

 

Wspólne studia z uczelniami zagranicznymi

Uniwersytet Warszawski we współpracy z uczelniami zagranicznymi prowadzi ponad 20 programów studiów.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn