Na posiedzeniu 15 maja senatorowie UW uzgodnili tryb prac nad Statutem UW i rozpoczęli I czytanie projektu dokumentu.

30 kwietnia rektor UW przedstawił projekt Statutu UW. Na posiedzeniu Senatu UW 15 maja rozpoczęło się I czytanie projektu. Senatorowie dyskutowali o rozwiązaniach zaproponowanych w działach I – Postanowienia ogólne oraz IV – Federacja, w kontekście planów UW dotyczących stworzenia federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

Wcześniej senatorowie uzgodnili tryb dalszych prac nad projektem Statutu oraz wybrali grupę roboczą, która będzie wspierała Senat w dalszych pracach – zbierze i przeanalizuje poprawki zgłoszone do dokumentu. Skład grupy roboczej jest dostępny w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Senatorowie dyskutowali też po raz kolejny o organizacji kształcenia na UW. Przyjęto uchwałę kierunkową dotyczącą jednostek organizujących kształcenie w projekcie nowego Statutu. Przyjęto, że:

  • wydziały i dotychczasowe jednostki podstawowe, które obecnie prowadzą kierunki studiów, powinny po zmianie Statutu mieć zapewnioną możliwość organizowania i realizowania kształcenia na dotychczasowych i nowych kierunkach studiów,
  • należy uwzględnić w dokumencie kolegia studiów jako możliwy sposób organizacji kształcenia,
  • należy wprowadzić rady dydaktyczne kierunku lub kierunków studiów jako podmioty kolegialne.

 

Na posiedzeniu 15 maja Senat UW wybrał też pierwszą radę uczelni.

 

Posiedzenia 22 i 29 maja

I czytanie projektu Statutu UW było kontynuowane na posiedzeniach 22 maja i 29 maja. Senatorowie dyskutowali nad zgłoszonymi poprawkami do dokumentu. 3 czerwca został opublikowany jednolity tekst dokumentu. W czerwcu rozpocznie się II czytanie.