Zespół rektorski UW zaprasza wszystkich członków naszej społeczności na kolejną turę warsztatów związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Spotkania „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie” odbędą się 27 i 28 czerwca. Zapisy prowadzone są online na stronie http://nowaustawa.uw.edu.pl.

W dyskusji wykorzystane zostaną dokumenty wypracowane przez zespoły rektorskie ds. nowej ustawy, zw. think tankami, a także materiał warsztatowy podsumowujący propozycje ustawowe wraz z ich wstępną oceną z perspektywy strategii rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania nie służą akceptacji ostatecznych rozwiązań, ale omówieniu szans i wyzwań, które się z nimi wiążą.

 

Podobne warsztaty poświęcone planowanym zmianom w prawie organizowane były na uniwersytecie w maju 2017 roku oraz w marcu 2018 roku. (Przeczytaj raport >>)

 

Więcej o wewnętrznych konsultacjach prowadzonym na UW w związku z nowa ustawą znaleźć można na stronie: www.uw.edu.pl/uw-wobec-projektu-prawa-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce oraz www.uw.edu.pl/tag/ustawa-2-0.

„Porozmawiajmy o przyszłej ustawie” – II edycja warsztatów 2018
27-28 czerwca

27 czerwca, godz. 16.00, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2

28 czerwca, godz. 12.00, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

 

rejestracja: http://nowaustawa.uw.edu.pl