12 czerwca rozpoczęło się II czytanie Projektu Statutu UW. Projekt uwzględnia poprawki zgłoszone w trakcie I czytania dokumentu, które trwało podczas majowych posiedzeń Senatu UW. Pozytywną opinię na temat projektu wyraziła Rada uczelni UW.
Projekt Statutu UW z 3 czerwca 2019 roku

 

Projekt Statutu UW z 3 czerwca 2019 roku (pdf) >>

Poprawki do obecnej wersji projektu senatorowie mogli zgłaszać do 10 czerwca. II czytanie rozpoczęło się na posiedzeniu Senatu UW 12 czerwca.

 

Dyskusja nad dokumentem toczyła się także podczas posiedzeń Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Projekt został zaopiniowany przez związki zawodowe działające na uczeni.

 

10 czerwca pozytywną opinię na temat projektu wyraziła Rada uczelni UW  (Uchwała nr 1 Rady uczelni Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Statutu – pdf).