4 szkoły doktorskie na UW

Rektor Marcin Pałys wydał zarządzenia w sprawie utworzenia 4 szkół doktorskich na UW: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. Jednocześnie rektor powołał pełniących obowiązki dyrektorów szkół. Szkoły doktorskie na UW   Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych p.o. dyrektora dr. hab. Cezary Wiesław Cieśliński     … Czytaj dalej 4 szkoły doktorskie na UW