Prezentujemy „Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji kształcenia na UW”. Dokument jest efektem współpracy think tanku powołanego w marcu przez rektora uczelni, zespołu studenckiego oraz zespołu rektorskiego UW. To element przygotowań uczelni do wdrożenia zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

1 października 2018 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od tego momentu uczelnie mają rok na przygotowanie nowych statutów, które na nowo zdefiniują ich sposób funkcjonowania.

 

UW przygotowania do wdrożenia nowej ustawy rozpoczął już w ubiegłym roku akademickim. Organizowane były spotkania otwarte dla społeczności UW, a w marcu 2018 roku rektor powołał 5 zespołów zw. think tankami. Ich zadaniem jest zaproponowanie naszej społeczności scenariuszy rozwiązań związanych z wprowadzeniem na UW nowej ustawy.

 

Elementy wypracowane przez think tanki są omawiane z zespołem rektorskim. Koncepcja, która powstanie w wyniku tej współpracy, będzie podstawą do dalszych dyskusji, które toczyć się będą m.in. w trakcie spotkań otwartych dla społeczności. Najbliższe takie spotkania planowane są na 6 i 7 listopada. Rejestracja na nie zostanie uruchomiona w drugiej połowie października i będzie prowadzona poprzez stronę nowaustawa.uw.edu.pl. To, jaki kształt przybierze nowy statut, będzie zależało od efektów wewnętrznych konsultacji, pracy Senatu UW oraz komisji senackich.

 

W czerwcu poznaliśmy pierwsze elementy koncepcji opracowywanej przez think tanki zajmujące się: (1) nadawaniem stopni, (2) kształceniem doktorantów (szkołami doktorskimi), (3) wyłanianiem władz. Materiały think tanków zaprezentowane w czerwcu 2018 >>

 

Koncepcja kształcenia na UW

Tym razem prezentujemy efekty pracy think tanku zajmującego się (4) kształceniem. Dokument „Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji kształcenia na UW” powstał w wyniku współpracy think tanku, zespołu studenckiego oraz zespołu rektorskiego. Think tank zajmujący się (5) organizacją uczelni pracuje jeszcze nad swoją propozycją.

 

Prezentowany dokument wyjaśnia, co wynika z ustawowego zapisu, że to „uczelnia prowadzi studia”. Odnosi się do zasad prowadzenia kształcenia na uniwersytecie badawczym. Zakłada powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, o większym zakresie zadań niż dotychczasowa komisja senacka zajmująca się tym obszarem. Dokument zawiera też niektóre rekomendacje organizacyjne dotyczące prowadzenia dydaktyki na UW.

Materiał oparty na pracy think tanku, zespołu studenckiego, zespołu rektorskiego

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji kształcenia na UW