Zespół rektorski UW zaprasza członków społeczności – pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów – na warsztaty poświęcone nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas spotkań omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z kształceniem, prowadzeniem badań oraz rozwojem kadry. Ich celem jest przygotowanie UW do wejścia w życie nowych przepisów.

22 stycznia w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło drugą wersję projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, opracowaną po konsultacjach społecznych, które toczyły się od września 2017 roku. Ostateczne prace nad projektem ustawy resort nauki zakończył 22 lutego. Teraz zajmie się nim Komitet Stały Rady Ministrów. Według harmonogramu zaprezentowanego przez MNiSW nowe przepisy mają wejść w życie od października 2018 roku. Jedną z kluczowych zmian, które wprowadza nowa ustawa, jest przeniesie decyzji dotyczących wewnętrznej organizacji uczelni na poziom przepisów wewnętrznych. Szkoły wyższe będą na nowo przygotowywać swoje statuty, z uwzględnieniem zmian w prawie. Elementem tego procesu na UW będą spotkania warsztatowe otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej.

 

Podczas warsztatów, które odbędą się między 5 a 19 marca, pracownicy, doktoranci, studenci oraz absolwenci będą rozmawiać o najważniejszych obszarach funkcjonowaniu uczelni: kształceniu, prowadzeniu badań, rozwoju kadry. Wspólnie zastanowią się, co obecnie utrudnia im naukę, pracę i planowanie swojej kariery, jakie bariery trzeba usunąć oraz jak przepisy nowej ustawy wykorzystać, aby osiągnąć cele uniwersytetu.

 

Spotkania marcowe to pierwsza tura warsztatów. Planowana jest kolejna tura, podczas której uczestnicy dyskutować będą nad konkretnymi propozycjami nowych rozwiązań. Wyniki wszystkich dyskusji warsztatowych zostaną przekazane Senatowi UW, którego zadaniem będzie opracowanie nowego statutu uczelni.

Spotkania warsztatowe

Spotkania organizowane są z podziałem na grupy wydziałów i jednostek. Warsztaty odbędą się w marcu na kampusie głównym oraz na Powiślu, a także na kampusach na Ochocie i Służewcu.

 

 

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez stronę: nowaustawa.uw.edu.pl.

Na stronie znaleźć można szczegółowy harmonogram spotkań oraz materiały przygotowane dla uczestników warsztatów. Są tam m.in. wybrane elementy projektu nowej ustawy oraz podsumowanie poprzedniej edycji spotkań warsztatowych „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”, które odbywał się na UW w maju 2017 roku.