19 grudnia, podczas posiedzenia Senatu zaprezentowano materiał do dyskusji opracowany przez zespół rektorski pt. „Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW”. Propozycja jest odpowiedzią na zmiany, jakie w kształceniu doktorantów wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument uwzględnia także treść uchwały Senatu w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW.

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce studiów III stopnia, które będą stopniowo wygaszane, powstaną szkoły doktorskie. Każda z nich musi obejmować co najmniej dwie dyscypliny, a jednocześnie jedna dyscyplina może występować tylko w trzech szkołach na danej uczelni. Ustawa zmienia status doktorata, który przestaje być studentem. Staje się asystentem naukowym, którego głównym zadaniem jest realizacja projektu naukowego zakończona obroną rozprawy i zdobyciem stopnia. Każdy doktorant musi otrzymywać stypendium, a po 2 latach od rozpoczęcia kształcenia zarówno on, jak i jego promotor podlegają ewaluacji. „Ramy sformułowane przez ustawodawcę umożliwiają osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie najzdolniejszym absolwentom z UW oraz innych uczelni, mającym predyspozycje do pracy naukowej, jak najlepszych warunków merytorycznych, finansowych i organizacyjnych do samodzielnego zrealizowania projektu badawczego w różnorodnym środowisku (w tym międzynarodowym) i pod opieką zaangażowanego promotora” – podsumowuje w dokumencie zespół rektorski.

 

W sprawie szkół doktorskich wypowiedział się Senat UW. W uchwale z 7 listopada w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW senatorowie zalecili utworzenie na uniwersytecie co najmniej 4 szkół doktorskich: w dziedzinie nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz szkoły doktorskiej o charakterze międzydziedzinowym.

 

Koncepcja szkół doktorskich opracowana przez rektorów UW była omawiana także na spotkaniu z dziekanami wydziałów i kierownikami pozostałych jednostek, które odbyło się 13 grudnia na Wydziale Fizyki UW. Dyskutowano tam również o wywołanych ustawą zmianach dotyczących ewaluacji dyscyplin, spraw kadrowych oraz finansowych.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez Zespół Rektorski (17.12.2018)

W materiale roboczym, który stanowi propozycję rozwiązań dla uniwersytetu, rektorzy omówili zasady tworzenia szkół i ich usytuowanie w strukturze uczelni, zadania szkół oraz ich strukturę organizacyjną. W dokumencie znaleźć też można m.in. opis procedury rekrutacyjnej, procesu kształcenia i ewaluacji, a także roli promotora. Pobierz pdf >>

 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, o propozycji utworzenia 4 szkół doktorskich na UW oraz możliwości powołania kolejnych: obejrzyj film >>

 

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, o procesie kształcenia doktorantów i ich ewaluacji: obejrzyj film >>

 

 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, o procesie rekrutacji do szkół doktorskich oraz doktorantach, których stypendia fundowane są z grantów lub przez jednostki uniwersyteckie: obejrzyj film >>