Uniwersytet Warszawski Studia dzięki PEU/RPL

Potwierdzenie efektów uczenia się PEU/RPL to proces poprzedzający rekrutację na studia. PEU pozwala kandydatom na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy. Dzięki PEU można znacząco skrócić czas trwania studiów lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

 

Pierwsze rekrutacje wykorzystujące możliwość potwierdzania efektów uczenia się rozpoczęły się na Uniwersytecie 1 października 2016 roku. Akty prawne dotyczące studiów prowadzonych na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną dostępne są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się na stronie www.peu.uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn