Uniwersytet Warszawski Studia dzięki PEU/RPL

Potwierdzenie efektów uczenia się PEU/RPL to proces poprzedzający rekrutację na studia. PEU pozwala kandydatom na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy. Dzięki PEU można znacząco skrócić czas trwania studiów lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

 

Możliwość wykorzystywania doświadczeń zawodowych w rekrutacji na studia wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w 2014 r. Uczelniom zostawiono dużą swobodę w określeniu zasad uznawania wiedzy i umiejętności zdobytych poza uczelnią. Na Uniwersytecie Warszawskim procedura potwierdzania efektów uczenia się opisana jest w uchwale Senatu z 20 maja 2015 r. (pdf)

 

Pierwsze rekrutacje wykorzystujące możliwość potwierdzania efektów uczenia się rozpoczęły się na Uniwersytecie 1 października 2016 r. Uniwersytet będzie poszerzał ofertę kierunków studiów dostępnych w ramach PEU.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się na stronie www.peu.uw.edu.pl