Regulaminy szkół doktorskich

Senat UW przyjął regulaminy czterech szkół doktorskich UW: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. W kwietniu Senat UW uchwalił Ramowe zasady organizacji szkół doktorskich na UW, a następnie rektor Marcin Pałys wydał zarządzenie o utworzeniu czterech szkół doktorskich na uczelni. Podczas posiedzenia 26 … Czytaj dalej Regulaminy szkół doktorskich