Nagranie o szansach, jakie według rektora Marcina Pałysa stwarza dla uniwersytetu nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym:

Prace nad ustawą

Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce toczą się obecnie w Sejmie RP. 9 maja odbyło się I czytanie projektu. Posłowie skierowali ustawę do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która zajmowała się jego rozpatrywaniem podczas trzech posiedzeń 24, 29 i 30 maja 2018 roku. W posiedzeniach Komisji uczestniczył prof. Marcin Pałys, rektor UW, zgłaszając poprawki do projektu. 30 maja projekt został przyjęty przez Komisję. Na stronie Sejmu dostępne jest sprawozdanie z prac komisji >>

 

Zgodnie z zapowiedziami II czytanie projektu ma odbyć się najprawdopodobniej podczas obecnego posiedzenia Sejmu, w dniach 14-15 czerwca. MNiSW zapowiedziało zgłoszenie kolejnych poprawek. Uwagi do projektu w obecnym kształcie, a więc w wersji przyjętej przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży, przygotowała też Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zawierają one 18 poprawek, które dotyczą np. zniesienia ograniczeń wiekowych dla zewnętrznych członków rad uczelni, rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, zawarcia w statutach uczelni zasad i trybu funkcjonowania organów kolegialnych i wyborczych, a także umożliwienia indywidualizacji toku studiów nie tylko w sensie organizacyjnym, ale i programowym, co jest istotne m.in. z punktu widzenia indywidualnych studiów międzyobszarowych. 

 

Zaangażowanie UW w debatę dot. ustawy oraz wewnętrzne konsultacje

Uniwersytet Warszawski od samego początku bardzo aktywnie uczestniczył w tej debacie dotyczącej zmiany prawa, postulując, aby w projekcie ustawy znalazły się określone zapisy umożliwiające UW oraz innym polskim instytucjom naukowym odpowiednie warunki do rozwoju. Informacje na ten temat są publikowane na stronach: www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-wobec-projektu-prawa-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce/ oraz www.uw.edu.pl/tag/ustawa-2-0/.

 

Od początku trwania ogólnopolskiej debaty dotyczącej zmiany prawa bardzo ważne było dla uniwersytetu zaangażowanie przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej w wewnętrzne konsultacje dotyczące nowych regulacji. W maju 2017 roku oraz w marcu 2018 roku odbywały się warsztaty otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej – pracowników, doktorantów, studentów oraz absolwentów dotyczące zagadnień, które w wyniku nowej reformy mają się zmienić. W marcu 2018 prace rozpoczęły zespoły rektorskie, tzw. think tanki, które przygotowują scenariusze rozwiązań w 6 obszarach. Propozycje wypracowane przez think-tanki będę przedmiotem dyskusji podczas kolejnej tury warsztatów. Więcej na temat wewnętrznych konsultacji.