W poniedziałek, 11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie rektora Uniwersytetu z przedstawicielami grupy, która od 5 czerwca zajmuje balkon w Pałacu Kazimierzowskim. Organizatorzy uzyskali zgodę na kontynuowanie zgromadzenia protestacyjnego do soboty, 16 czerwca do godz.12.00.

Przypomnijmy, że od 5 czerwca na balkonie w Pałacu Kazimierzowskim trwa protest grupy osób przeciwko nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest procedowana w tej chwili w Sejmie.

 

Zgoda wydana przez rektora obowiązywała do 11 czerwca. Więcej informacji.

 

W poniedziałek protestujący złożyli wniosek o zgodę na kontynuowanie zgromadzenia protestacyjnego. Ponieważ Uniwersytet nie jest adresatem postulatów protestujących, ich spotkanie z rektorem – tak jak i poprzednie – dotyczyło przede wszystkim kwestii organizacyjno-technicznych. Protestujący zostali po raz kolejny zobowiązani m.in. do zwracania uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

 

Obie strony zgodziły się, że termin 16 czerwca jest terminem ostatecznym. Protestujący nie będą zwracali się z wnioskiem o dalsze przedłużenie możliwości protestowania.

 

Postulaty protestujących nie odpowiadają stanowisku Senatu uczelni, który w grudniu 2017 roku zabrał głos w sprawie zmian w prawie o szkolnictwie wyższym. Senatorowie określili, jakie problemy i zagadnienia powinna na nowo uregulować ustawa, jeśli ma się przyczynić do rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Więcej: www.uw.edu.pl/senat-uw-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym/

 

Anna Korzekwa-Józefowicz

rzecznik prasowy Uniwersytetu

 

O szansach, jakie wiążą się z nową ustawą, mówił dziś też prof. Marcin Pałys, rektor UW. Najważniejsze rozwiązania, które zdaniem rektora wprowadzi nowe prawo, to: swoboda wewnętrznej organizacji uczelni, powiązanie prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych z osiągnięciami, wprowadzenie szkół doktorskich, inicjatywa doskonałości naukowej, a także umożliwienie uczelniom federalizacji. Nagrania z wypowiedziami prof. Marcina Pałysa w tej sprawie poniżej.