Uniwersytet Warszawski Inwestycje

Trwające inwestycje

W latach 2016-2027 Uniwersytet Warszawski realizuje program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”. Jego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni, a także zwiększenie wpływu uniwersytetu na otoczenie społeczne i gospodarcze.

 

Rozwój uczelni wymaga stworzenia odpowiednich warunków, dlatego program wieloletni obejmuje budowę nowych gmachów oraz modernizację istniejących budynków na trzech uniwersyteckich kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Służewcu.

 

 

Więcej o programie: www.uw.edu.pl/program-wieloletni 

 

Największe inwestycje zakończone w ostatnich latach

1) Rewitalizacja Gmachu Audytoryjnego

Remont gmachu zakończył się w 2017 roku. W odnowionym Gmachu Audytoryjnym znajdują się pracownie multimedialna i badań fokusowych wyposażona m.in. w lustro weneckie zapewniające bezpośredni podgląd przebiegu badań, kabiny tłumaczy, aula z panelami akustycznymi i składaną trybuną mogącą pomieścić 150 osób, a także sale seminaryjne i wykładowe oraz kafeteria. Wnętrza odrestaurowanego budynku łączą zabytkowe akcenty i nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń.

Więcej informacji o Gmachu Audytoryjnym po remoncie

Broszura „Otwarcie odrestaurowanego Gmachu Audytoryjnego” (pdf)

 

2) I etap gmachu dla wydziałów Neofilologii oraz Lingwistyki Stosowanej

Budynek sąsiaduje z Biblioteką Uniwersytecką. Budowa pierwszej części gmachu o powierzchni 11 tys m²  kosztowała ponad 66 mln zł. Połowa środków pochodziła z funduszy UE, część kosztów pokryła Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt budynku wykonała pracownia architektoniczna Kuryłowicz & Associates. Budowa gmachu trwała rok i zakończyła się w 2012 roku.

Relacja z otwarcia I etapu siedziby wydziałów lingwistycznych – pismo uczelni „UW” 4/2012 (pdf)

 

Budowa II etapu gmachu realizowana była w ramach programu wieloletniego. Otwarcie II części budynku odbyło się 19 maja 2022 roku. Więcej informacji >>

 

3) Kampus na Ochocie

W 2007 roku Uniwersytet wspólnie z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na opracowanie nowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej całego terenu. Projektanci musieli przedstawić propozycje zmian już istniejących budynków oraz nakreślić wizję nowych gmachów. Pierwszą nagrodę otrzymał projekt pracowni Kuryłowicz & Associates.

 

Centrum Nowych Technologii. Pierwsze prace związane z inwestycją rozpoczęły się w 2010 roku. Projekt architektoniczny wykonała firma Arch Magic.

 

Nowa siedziba Wydziału Fizyki. Budowa gmachu, która rozpoczęła się w 2010 roku. Budynek zaprojektowali architekci pracowni Kuryłowicz & Associates. Wspólny koszt budowy nowej siedziby Wydziału Fizyki oraz Centrum Nowych Technologii to 280 mln zł, 95% tej sumy pochodzi z funduszy UE.

Relacja z otwarcie Centrum Nowych Technologii i nowej siedziby Wydziału Fizyki

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Realizację I etapu inwestycji rozpoczęto w 2010 roku. W styczniu 2013 roku do dyspozycji naukowców oddano powierzchnię 10 575 m2. Oficjalne otwarcie budynku odbyło się w marcu. Budowa II etapu gmachu trwała od 2013 do 2015 roku. Na początku 2016 roku do użytku naukowców oddano powierzchnię 10 456 m2. Koszt całości to 290 mln zł, 85% tej sumy pochodzi ze środków UE.

Relacja z otwarcia Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – pismo uczelni „UW” 3/2013 (pdf)

 

Ośrodek Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków. Ośrodek, otwarty w 2012 roku w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW, spełnia dwie funkcje – produkuje radiofarmaceutyki wykorzystywane w diagnostyce PET, czyli tomografii pozytonowej, jest też jednostką badawczą, której celem jest tworzenie zupełnie nowych radiofarmaceutyków dla diagnostyki medycznej. Budowa ośrodka kosztowała 26 mln zł, uczelnia otrzymała wsparcie MNiSW (obecnie MEiN), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z Wiednia, Ministerstwa Zdrowia oraz UE.

 

4) Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

Ośrodek ECEG, zaprojektowany przez pracownię WXCA, położony jest w nieczynnym kamieniołomie na Górze Rzepka, obok rezerwatu przyrody. Tworzą go budynek laboratoryjno-dydaktyczny, konferencyjny oraz trzy budynki noclegowe.

Relacja z otwarcia ECEG

Broszura „Uniwersytet w Górach Świętokrzyskich”

 

 

5) Centrum Obliczeniowe ICM

Centrum Obliczeniowe ICM UW znajduje się na Białołęce przy ul. Kupieckiej. Jego budowa kosztowała 162 mln zł. Powstanie ośrodka było możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Rozwoju dla projektu Centrum Kompetencji OCEAN (Otwarte Centrum Danych i ich Analiz). Jego budowa trwała 8 miesięcy – od maja do końca grudnia 2015 roku. Otwarcie budynku odbyło się 17 czerwca 2016 roku. Więcej informacji >>

 

6) Przestrzeń sportowa w podziemiach BUW

30 października 2019 roku w podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się otwarcie nowej przestrzeni sportowej, z której korzystać mogą studenci i pracownicy UW. Jest to pierwszy tego rodzaju wielofunkcyjny obiekt sportowy Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu i pierwsza zakończona inwestycja programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”. W ramach inwestycji powstało 8 sal do ćwiczeń z nowoczesnym sprzętem sportowym oraz 1 multimedialna sala sportowo-widowiskowa.

 

Łączna powierzchnia inwestycji to ponad 6 tys. m2. W podziemiach BUW odbywają się zajęcia m.in. z fitnessu, ergometru wioślarskiego, tańca towarzyskiego, szermierki, tenisa stołowego, jogi, a także zajęcia prowadzone na siłowni.

 

Relacja z otwarcia przestrzeni sportowej w przestrzeniach BUW

Więcej informacji na temat pierwszych zakończonych inwestycji programu wieloletniego – pismo uczelni „UW” 5/93 2019 (pdf)

7) Przebudowa budynku przy Al. Ujazdowskich 4

Jest to druga zakończona inwestycja programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”. Przebudowa gmachu przy Al. Ujazdowskich 4 obejmowała dwie części budynku. Część wschodnia inwestycji realizowana była w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”, natomiast zakończona wcześniej część zachodnia budynku została przebudowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

W części wschodniej gmachu przy Al. Ujazdowskich zlokalizowane zostały biura nowej jednostki UW – Centrum Współpracy i Dialogu, platformy współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W budynku znajdują się także pomieszczenia biurowe i warsztatowe Ogrodu Botanicznego UW. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2019, prace remontowo-budowlane trwały rok.

 

Więcej informacji na temat pierwszych zakończonych inwestycji programu wieloletniego – pismo uczelni „UW” 5/93 2019 (pdf)

8) II etap budowy budynku przy ul Dobrej 55

Kolejna zakończona inwestycja programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”. Nowy budynek Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje pas działki między ulicami: Dobrą, Lipową, Browarną i Wiślaną. Z budynku korzystają studenci, doktoranci i pracownicy wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz innych jednostek w ramach przestrzeni ogólnouniwersyteckich.

 

Nowy budynek został połączony z wybudowanym w ramach pierwszego etapu obiektem, z którego studenci Uniwersytetu Warszawskiego korzystają już od 2012 roku. Część budynku powstała w ramach II etapu ma 28 tys. m² powierzchni. Znajdują się w niej m.in. 92 sale dydaktyczne, nowoczesne laboratoria, sala multimedialna, która pomieści 150 osób, strefy relaksu z mobilnymi siedzeniami, ogród na dachu. Jej otwarcie odbyło się 19 maja 2022 roku.

 

Relacja z otwarcia gmachu  

Więcej informacji na temat inwestycji znajduje się w piśmie uczelni „UW” 2/103 2022 (pdf)