12 marca Uniwersytet Warszawski przedstawił do konsultacji I wersję projektu nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Uwagi do projektu zbierane były drogą mailową. W sumie nadesłano 239 komentarzy. Na tej podstawie uczelnia przygotowała kolejną wersję projektu Regulaminu.

I wersja projektu przedstawiona 12 marca została przygotowana we współpracy z  przedstawicielami studentów w Senacie UW oraz z Komisji Doraźnej Parlamentu Studentów UW. Uwzględniała ona zmiany wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związane z wyzwaniami strojącymi przed uniwersytetem.

 

Dokument był udostępniony na stronie uczelni. Uwagi można było przesyłać do 25 marca na specjalny adres mailowy regulamin.studia@uw.edu.pl. W sumie nadesłano 239 komentarzy.

Serdecznie dziękuję za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze do projektu Regulaminu studiów. Tak liczna partycypacja osób z wszystkich grup naszej społeczności akademickiej niezmiernie cieszy, a jednocześnie gwarantuje, że przedstawiany projekt Regulaminu studiów, pomimo koniecznej, bo wynikającej z przepisów ustawy, potrzeby ujednolicenia wielu przepisów na poziomie Uniwersytetu Warszawskiego, umożliwia jednocześnie zachowanie specyfiki poszczególnych kierunków studiów” –  prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Po wnikliwej analizie nadesłanych komentarzy została przygotowana kolejna wersja projektu Regulaminu studiów na UW.

Projekt Regulaminu studiów na UW (2 kwietnia 2019 r.)

Pobierz pdf >>