29 i 30 marca w Lublinie odbywa się konferencja Narodowego Kongresu Nauki o „Doskonałości edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”.

Transmisja online dostępna jest na stronie NKN.

 

Najważniejszym tematem poruszanym w Lublinie będzie ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych w tym proces akredytacji. Omawiana będzie też organizacja procesu kształcenia, porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów. Przewidziano też dyskusję o doskonałości kształcenia z punktu widzenia studentów oraz o poziomie kandydatów na studia.

 

29 marca

Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00. Udział w niej wezmą również przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego. O 11.00 głos zabrał prof. Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jego wystąpienie zatytułowane było „Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania”.

 

Prof. Krzysztof Diks mówił m.in. o masowości kształcenia, docenianiu dobrych dydaktyków i zapewnianiu im awansu zawodowego, odpowiedzialności w tworzeniu nowych kierunków oraz przyjmowaniu kandydatów na studia, wydłużeniu studiów pierwszego stopnia i reglamentowaniu dostępu do studiów drugiego stopnia.

 

– Maleje liczba uczelni i studentów, a powiększa się oferta kierunków studiów. To jest sztuczna walka o studenta. Coś, co powinno być specjalnością, nazywamy kierunkiem, z tym koniecznie trzeba walczyć – mówił prof. Diks.

 

Przewodniczący PKA odniósł się również do minimum kadrowego:  – Nie potrzebuję minimum kadrowego, żeby ocenić jakość kształcenia. Potrzebna jest stabilna kadra, a nie taka, która jest powoływana na czas przyjazdu PKA. Ja już miałem takich „Jasiów wędrowniczków”, którzy robili Tour de Pologne od Słupska po Lublin. Co roku byli w innym miejscu. To nie ma sensu.

 

Prof. Diks wspomniał również o systemach antyplagiatowcych:  – Martwimy się o systemy antyplagiatowe, a one moim zdaniem są niepotrzebne. Upublicznijmy nasze prace dyplomowe wraz z ich recenzjami. W dobie internetu plagiaty zostaną wychwycone natychmiast. Wyjdzie miałkość prac, recenzji albo nawet promotora, który nie przykładał się do pracy ze studentem.

 

O godz. 17.15 rozpoczęły się seminaria, prowadzone równolegle. Sesję dotyczącą „Metod doboru i kryteriów kwalifikacji kandydatów na studia” poprowadziła prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. W tym samym czasie o kształceniu na odległość mówiła Dorota Sidor z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, a o doskonałości kształcenia artystycznego prof. Anna Brożek z Wydziału Filozofii i Socjologii.

 

30 marca

O godz. 9.30 rozpoczęło się wystąpienie prof. Zbigniewa Marciniaka z WMiM, wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Jakość kształcenia – szanse i wyzwania”.

 

W seminariach równoległych o 13.45 udział weźmie Marek Bożykowski z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia, który poprowadzi sesją o badaniach losów absolwentów jako narzędziu doskonalenia jakości i oferty dydaktycznej uczelni.

 

Szczegółowy program konferencji