Uniwersytet Warszawski Misja. Strategia rozwoju

„Misja Uniwersytetu Warszawskiego”

26 września 2001 roku Senat UW przyjął „Misję UW”, w której za fundament funkcjonowania uczelni uznano jedność nauki i nauczania. Kształcenie i badania, nierozerwalnie ze sobą powiązane, są filarami działalności Uniwersytetu. By mogły się właściwie rozwijać, uczelnia musi dbać także o inne sfery funkcjonowania.

 

Misja UW z 26 września 2001 r.

 

„Strategia Uniwersytetu Warszawskiego”

Strategia „UW” została uchwalona przez Senat 13 marca 2002 roku. 17 grudnia 2008 przyjęto jej obecnie obowiązującą – rozszerzoną wersję. W nowszym tekście pojawiły się m.in. odwołania do europejskich idei „kształcenia przez całe życie” i „gospodarki opartej na wiedzy”. Podkreślono też społeczną rolę uczelni, której historia i tradycja zobowiązują do angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju.

 

Strategia UW z 13 marca 2002 r. (pdf)

Strategia UW z 17 grudnia 2008 r. (pdf)

Karta Erasmus 2021-2027 (ECHE)

22 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Tym samym Uniwersytet uzyskał prawo ubiegania się o fundusze programu Erasmus+ w latach 2021-2027 w sektorach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Przyznanie Karty Erasmus jest wynikiem rozstrzygnięcia specjalnego konkursu wniosków ogłoszonego wiosną 2020 r. przez Komisję Europejską.