Uniwersytet Warszawski Start na rynku pracy

Biuro Karier

Z myślą o ułatwieniu studentom i absolwentom pierwszego kontaktu z rynkiem pracy stworzono na uczelni Biuro Karier. Pośredniczy ono w kontaktach między pracodawcami a studentami. Podczas indywidualnych konsultacji pracownicy biura podpowiadają, co należy poprawić w CV, aby było ono bardziej czytelne dla pracodawcy, a co za tym idzie – skuteczne. Chętni mogą skorzystać z usług doradcy zawodowego. Organizowane są także warsztaty dotyczące pisania listów motywacyjnych czy zachowania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W 2022 roku przeprowadzono ponad 510 konsultacji z doradcą zawodowym w języku polskim i około 70 w języku angielskim. Do kwietnia 2022 roku Biuro Karier prowadziło we współpracy z jednostkami UW i PAIHem program praktyk zagranicznych podczas EXPO w Dubaju finansowany przez MEiN. Trzymiesięczne praktyki w Pawilonie Polskim odbyło 34 studentów UW.

 

Baza ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu

Biuro współtworzy serwis akademickich biur karier, w którym pracodawcy mogą zamieszczać oferty pracy, staży, praktyk lub wolontariatu skierowane do studentów i absolwentów siedmiu uniwersytetów (Warszawskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opolskiego, Śląskiego w Katowicach, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a także Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

 

Studenci, doktoranci i absolwenci w 2022 roku mieli dostęp do 9,6 tys. ofert polskich i zagranicznych. Ponad 55% opublikowanych ofert stanowiły oferty pracy stałej, a około 20% praktyki. Pozostałe 25% ofert dotyczyło staży i wolontariatu.

 

Targi pracy

W 2022 roku Biuro Karier współorganizowało Targi Pracy IT na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Dzień Kariery na Wydziale Zarządzania UW. Przedstawiło ofertę praktyk i staży oraz zakres działalności jednostki podczas wydarzeń takich jak: Praskie Targi Pracy, Wirtualne Targi Pracy i Przedsiębiorczości, Dzień Otwarty UW, Dzień Odkrywców Kampusu Ochota, Dni Młodych Badaczy i Badaczek na Wydziale Biologii.

 

Badania losów absolwentów

Od 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. Projekt „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” zrealizowała Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, która w kwietniu 2011 roku wygrała przetarg Instytutu Badań Edukacyjnych działającego pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki). Program współfinansowała Unia Europejska.

 

Raport został przedstawiony 17 lutego 2014 roku. Sprawdzono historie zatrudnienia ponad 40 tys. osób studiujących na UW w latach 2008–2012. Z raportu wynika, że 94% osób z tytułem magistra Uniwersytetu Warszawskiego miało doświadczenie w pracy, a 86% pracowało na etacie.

 

Raporty badawcze z badań losów absolwentów dostępne są na stronie Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia >>

 

ELA – porównywanie losów absolwentów

W maju 2016 roku ministerstwo uruchomiło internetowy system ELA – Ekonomiczne Losy Absolwentów, dzięki któremu można np. sprawdzić, jak szybko znajdują pracę absolwenci danego kierunku na różnych uczelniach w Polsce. Narzędzie stworzyła PEJK UW. Informacje w systemie pochodzą z rejestrów ZUS oraz systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – POL-on. Narzędzie jest bezpieczne i anonimowe; nie ma możliwości powiązania danych z systemu z konkretnymi osobami.

 

Inkubator UW

W marcu 2017 roku otwarto Inkubator UW, który zapewnia wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, szkolenia i warsztaty, a także przestrzeń, w której można pracować. Specjaliści pomagają w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, sprzedaży, zarządzania zespołem oraz organizacji produkcji. Korzystać z niego mogą studenci, doktoranci i pracownicy UW, niezależnie od dziedziny wiedzy, którą reprezentują.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn