Uniwersytet Warszawski Start na rynku pracy

Biuro Karier

Z myślą o ułatwieniu studentom i absolwentom pierwszego kontaktu z rynkiem pracy stworzono na uczelni Biuro Karier. Pośredniczy ono w kontaktach między pracodawcami a studentami. Podczas indywidualnych konsultacji pracownicy biura podpowiadają, co należy poprawić w CV, aby było ono bardziej czytelne dla pracodawcy, a co za tym idzie – skuteczne. Chętni mogą skorzystać z usług doradcy zawodowego. Organizowane są także warsztaty dotyczące pisania listów motywacyjnych czy zachowania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Baza ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu

Biuro współtworzy serwis akademickich biur karier, w którym pracodawcy mogą zamieszczać oferty pracy, staży, praktyk lub wolontariatu skierowane do studentów i absolwentów 7 uniwersytetów (Warszawskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opolskiego, Śląskiego w Katowicach, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a także Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

 

Targi pracy

Uniwersytet jest współorganizatorem targów z udziałem pracodawców i agencji rynku pracy, podczas których studenci i absolwenci mają możliwość porozmawiać z przedstawicielami firm o zasadach rekrutacji i specyfice pracy w wybranych branżach: Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy, Akademickie Targi Pracy Jobbing.

 

Badania losów absolwentów

Od 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. Projekt „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” zrealizowała Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, która w kwietniu 2011 roku wygrała przetarg Instytutu Badań Edukacyjnych działającego pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program współfinansowała Unia Europejska.

 

Raport został przedstawiony 17 lutego 2014 roku. Sprawdzono historie zatrudnienia ponad 40 tys. osób studiujących na UW w latach 2008-2012. Z raportu wynika, że 94% osób z tytułem magistra Uniwersytetu Warszawskiego miało doświadczenie w pracy, a 86% pracowało na etacie. Prowadzone są prace nad ogólnopolskim monitoringiem losów absolwentów.

 

Raporty badawcze z badań losów absolwentów dostępne są na stronie Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia

 

ELA – porównywanie losów absolwentów

W maju 2016 roku ministerstwo uruchomiło internetowy system ELA – Ekonomiczne Losy Absolwentów, dzięki któremu można np. sprawdzić, jak szybko znajdują pracę absolwenci danego kierunku na różnych uczelniach w Polsce. Narzędzie stworzyła PEJK UW. Informacje w systemie pochodzą z rejestrów ZUS oraz systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – POL-on. Narzędzie jest bezpieczne i anonimowe; nie ma możliwości powiązania danych z systemu z konkretnymi osobami.

 

Inkubator UW

W marcu 2017 roku otwarto Inkubator UW, który zapewnia wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, szkolenia i warsztaty, a także przestrzeń, w której można pracować. Specjaliści pomagają w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, sprzedaży, zarządzania zespołem oraz organizacji produkcji. Korzystać z niego mogą studenci, doktoranci i pracownicy UW, niezależnie od dziedziny wiedzy, którą reprezentują.