Senat UW wskazał 5 członków do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, która zajmować się będzie koordynowaniem działań strategicznych uczelni w zakresie dydaktyki, rekrutacji i organizacji studiów.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia jest podmiotem wprowadzonym przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r. Jej zadaniem jest koordynowanie działań strategicznych uczelni dotyczących kształcenia oraz czuwanie nad realizacją polityki uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji oraz organizacji studiów.

W skład Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia wchodzi 20 osób: prorektor właściwy do spraw kształcenia, który jest przewodniczącym rady, 6 osób wskazanych przez Senat, 6 osób wskazanych przez rektora, 6 osób wskazanych przez samorząd studencki, a także przedstawiciel/przedstawicielka samorządu doktorantów.

Podczas posiedzenia 16 października 20019 r. senatorowie wskazali 5 członków do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. Są to:
  • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji
  • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania
  • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • dr Magdalena Markowska –Wydział Biologii
  • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz. – Wydział Polonistyki

 

Uchwała nr 479 Senatu UW z 16 października 2019 r. (pdf)

5 osób wskazanych przez Senat zostało wyłonionych spośród 18 kandydatur zgłoszonych wcześniej przez senatorów. Szósta osoba zostanie wybrana na jednym z kolejnych posiedzeń Senatu.