W dniach 17-18 grudnia odbyło się posiedzenie Rady uczelni UW. 18 grudnia członkowie Rady spotkali się z Senatem UW. Przewodniczący prof. Janusz Marek Bujnicki opowiedział senatorom o dotychczasowych działaniach rady. Następnie odbyła się dyskusja dot. obszarów, w których Rada może wspierać Senat jako ciało doradcze.

W spotkaniu brało udział 6 członków Rady uczelni UW: prof. Janusz Marek Bujnicki (przewodniczący), Marynika Woroszylska-Sapieha (wiceprzewodnicząca), prof. Pearl Dykstra, prof. Poul Holm, prof. Krzysztof Redlich oraz przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW Kamil Bonas.

 

Jak zaznaczył przewodniczący prof. Janusz Marek Bujnicki, od momentu powołania w maju 2019 r. Rada uczelni UW odbyła liczne spotkania z przedstawicielami społeczności akademickiej, rozmawiając m.in. o strategicznych inicjatywach uniwersytetu, w tym uczestnictwie w sojuszu 4EU+, realizacji programu wieloletniego i Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Członkowie Rady mieli okazję dyskutować m.in. z przewodniczącymi komisji senackich, dziekanami wydziałów i dyrektorami wybranych jednostek, kanclerzami i pracownikami uczelnianej administracji, dyrektorami szkół doktorskich i członkami Zarządu Samorządu Doktorantów UW. Zorganizowano także wspólne spotkanie rad uczelni Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego analizowano plany federalizacji obu uczelni.

 

Członkowie Rady poprosili senatorów o sugestie zagadnień, w których Rada mogłaby wesprzeć uczelnię jako ciało doradcze. – Jako członkowie Rady czujemy ogromną odpowiedzialność za uniwersytet i zrobimy wszystko, by przesłużyć się uczelni. Pierwszą kadencję rady uważamy za niesłychanie istotną, ponieważ to ona ustanowi standardy i reguły dla funkcjonowania tego ciała – mówiła wiceprzewodnicząca Marynika Woroszylska-Sapieha. – Jednak bez pomocy Senatu, zespołu rektorskiego i innych przedstawicieli uniwersytetu będziemy mogli zrobić mniej. Dlatego tak ważne jest sygnalizowanie nam problemów czy kwestii, którymi moglibyśmy się zając, które są ważne dla uniwersytetu. Bardzo liczymy na to, że Państwo będziecie nam aktywnie takie kwestie zgłaszać, np. w trakcie takich spotkań jak dzisiejsze – dodała, zwracając się do senatorów.

 

Wśród zagadnień, które zdaniem członków Senatu mogłyby zostać przeanalizowane przez Radę uczelni są m.in. kwestie mechanizmów motywacyjnych w ramach wewnętrznego rozdziału środków finansowych, potencjalne problemy związane z ewaluacją działalności naukowej według nowych zasad, a także słabe strony uczelni i sposoby na poprawę sytuacji w tych obszarach. Senatorowie wskazywali też, że członkowie Rady mogliby pełnić rolę ambasadorów UW w swoich środowiskach i krajach.