Senat UW wskazał 6 osób do Uniwersyteckiej rady ds. Kształcenia. Zgodnie ze Statutem UW w skład rady wchodzi prorektor właściwy do spraw kształcenia, 6 osób wskazanych przez Senat, 6 osób wskazanych przez rektora, 6 osób wskazanych przez samorząd studencki, a także przedstawiciel/przedstawicielka samorządu doktorantów.

Podczas posiedzenia 16 października senatorowie UW wskazali 5 osób do URK, na kolejnym posiedzeniu – 20 listopada – wybrali szóstą osobę.

Osoby wskazane do Uniwersyteckiej rady ds. Kształcenia przez Senat UW
  • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji
  • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania
  • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • dr Magdalena Markowska – Wydział Biologii
  • dr Małgorzata Sieńczewska – Wydziału Pedagogiczny
  • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz. – Wydział Polonistyki

 

Uchwała nr 479 Senatu UW z 16 października 2019 r. (pdf)

Uchwała nr 484 Senatu UW z 20 listopada 2019 r. (pdf)

Osoby wskazane do URK przez Senat zostały wyłonione spośród 18 kandydatur zgłoszonych wcześniej przez senatorów.

 

Zadania Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia zostały opisane w Statucie UW (pdf) oraz Regulaminie studiów na UW (pdf). URK zajmować się będzie koordynowaniem działań strategicznych uczelni dotyczących kształcenia oraz czuwaniem nad realizacją polityki uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji oraz organizacji studiów.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia  – prezentacja (pdf)