Koncepcja dot. nowego modelu kształcenia na UW

Stworzenie spójnej oferty studiów, umożliwienie studentom korzystania z zajęć prowadzonych przez naukowców z różnych wydziałów i jednostek, zastąpienie rywalizacji między kierunkami studiów współpracą między jednostkami prowadzącymi dydaktykę – m.in. takie cele nowego modelu kształcenia wskazał zespół rektorski w dokumencie przedstawionym senatorom uczelni. „Szczegółowe zagadnienia dot. modelu kształcenia na UW – materiał roboczy do dyskusji przygotowany … Czytaj dalej Koncepcja dot. nowego modelu kształcenia na UW