13 i 26 listopada oraz 3 i 10 grudnia odbędą się spotkania dotyczące zmian w organizacji kształcenia oraz w sprawach kadrowych wynikających z nowego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. – Wypracowane rozwiązania otwierają przed pracownikami nowe możliwości, pozwalające w sposób bardziej elastyczny planować ścieżkę swojej kariery. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak wprowadzone zmiany będą przekładać się na warunki rozwoju poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych oraz całej naszej uczelni – podkreśla w zaproszeniu na spotkania prof. Marcin Pałys, rektor UW.
Zaproszenie na spotkania dot. zmian w organizacji kształcenia oraz w sprawach kadrowych wynikających z nowego Statutu UW

Szanowni Państwo,

 

wraz z nowym rokiem akademickim wszedł w życie Statut Uniwersytetu Warszawskiego uchwalony w czerwcu tego roku przez Senat naszej uczelni. Zmianie uległy również inne ważne dokumenty, m.in. Regulamin studiów, Regulamin organizacyjny oraz Regulamin pracy. W najbliższych tygodniach powstaną też nowe regulaminy jednostek oraz Regulamin wynagradzania.

Zmiany, które wynikają z nowych wersji uniwersyteckich dokumentów, dotyczą m.in. dwóch bardzo ważnych z punktu widzenia każdego nauczyciela akademickiego tematów – organizacji kształcenia oraz spraw kadrowych. Wypracowane rozwiązania otwierają przed pracownikami nowe możliwości, pozwalające w sposób bardziej elastyczny planować ścieżkę swojej kariery. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak wprowadzone zmiany będą przekładać się na warunki rozwoju poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych oraz całej naszej uczelni. Dlatego w imieniu zespołu rektorskiego chciałbym Państwa zaprosić na spotkania, podczas których omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi w tych dwóch dziedzinach.

Spotkania dotyczące organizacji kształcenia odbędą się:

  • 13 listopada, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (Sala im. S. Czarnowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 3) – AKTUALIZACJA: Z uwagi na wyczerpanie się puli miejsc na spotkanie 13 listopada zachęcamy do rejestracji na drugie spotkanie o tej samej tematyce, które odbędzie się 26 listopada, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (link do rejestracji). Na stronie głównej UW będzie można obejrzeć streaming ze spotkania 13 listopada.
  • 26 listopada, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – link do rejestracji

Podczas spotkań poruszone zostaną m.in. kwestie: dydaktycznej ścieżki kariery dla nauczycieli akademickich, rozliczania pensum, oceny dydaktyki w ramach oceny pracowniczej, zamawiania i oferowania zajęć dydaktycznych, a także nowych ciał – Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz rad dydaktycznych.

 

Spotkania dotyczące spraw kadrowych odbędą się:

  • 3 grudnia, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – link do rejestracji
  • 10 grudnia, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (dawna Biblioteka Uniwersytecka, aula, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – link do rejestracji

Zachęcamy Państwa także do przesyłania na adres pytania.spotkania@uw.edu.pl do 8 listopada zagadnień związanych z organizacją kształcenia, które wymagają z Państwa punktu widzenia szczegółowych wyjaśnień. Tematy te zostaną uwzględnione w trakcie spotkań. Będzie również możliwość zadawania pytań na sali.

 

 

Marcin Pałys

Rektor UW