Uniwersytet Warszawski Materiały o UW do pobrania

Pakiet materiałów informacyjnych o UW

Aby ułatwić jednostkom i pracownikom UW przygotowywanie własnych materiałów informacyjnych, stron internetowych i wystąpień publicznych, przygotowaliśmy zestaw gotowych materiałów o uczelni do wykorzystywania na użytek własny lub do udostępniania na prośbę instytucji zewnętrznych.

 

Pakiet obejmuje teksty i prezentacje w języku polskim i angielskim, w kilku wersjach o różnej długości. Materiały zostały opracowane i przetłumaczone przez Biuro Prasowe UW, a następnie adiustowane przez native speakera z Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Materiały będą regularnie aktualizowane. Pytania i uwagi prosimy kierować na adres: media(at)uw.edu.pl.

 

Materiały koncentrują się na najważniejszych dla uczelni tematach: przedstawieniu UW jako uniwersytetu badawczego, wieloletnim programie rozwoju UW, a także wpływie uczelni na otoczenie.

 

Prezentacje
Prezentacja 2017 - pl (Biuro Prasowe UW, 28.03.17) Prezentacja 2017 - en (Biuro Prasowe UW, 28.03.17)
Prezentacja polska (12.2017)

 

pdf, ppt (wersja edytowalna)

Prezentacja angielska (12.2017)

dla odbiorcy europejskiego (większa liczba zdjęć)

pdf, ppt (wersja edytowalna)

dla odbiorcy europejskiego

pdf, ppt (wersja edytowalna)

dla odbiorcy spoza Europy

pdf, ppt (wersja edytowalna) 

wersja mini

pdf, ppt (wersja edytowalna)

 

Teksty

Tekst ogólny o UW:  j. polski (12.2017)j. angielski (12.2017)

Tekst ogólny o UW, wersja dłuższa: j. polski (12.2017)j. angielski (12.2017)

UW – Kształcenie: j. polski (12.2017)j. angielski (12.2017)

UW – Badania naukowe: j. polski (12.2017)j. angielski (12.2017)

 

Publikacje o UW

Spójną szatą graficzną zostaną objęte wszystkie publikacje wydane od marca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet w działaniu 2018 (pdf)

publikacja prezentująca wybrane sukcesy uniwersyteckich naukowców i studentów, przykłady międzynarodowych projektów badawczych oraz przedsięwzięć łączących uczelnię z otoczeniem społecznym, wersja polsko-angielska,

publikacja opracowana przez Biuro Prasowe,

wersja drukowana dostępna jest w Biurze Promocji

„Uniwersytet Warszawski. Miejsca, fakty, liczby” 2018 (pdf)

polsko-angielski, wersja drukowana dostępna jest w Biurze Prasowym i Biurze Promocji

 

Informator studiów doktoranckich 2018/2019 (pdf)

wersja drukowana dostępna jest w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Informator studiów podyplomowych 2018/2019 (pdf)

wersja drukowana dostępna jest w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

 

Folder o UW, j. polski, 2017 (pdf)

wersja drukowana dostępna jest

w Biurze Prasowym

Folder o UW, j. angielski, 2017 (pdf)

wersja drukowana dostępna jest

w Biurze Prasowym

 

Przewodnik dla nowych studentów 2017 (pdf)

wersja drukowana jest dostępna w Biurze Prasowym

Ulotki dla kandydatów i studentów zagranicznych dostępne w Welcome Point (2017):

Who is who? Contact us (pdf)

Languages at UW (pdf)

Legalisation of stay (pdf)

Health care (pdf)

Finished classes (pdf)

Eduroam (pdf)

Accomodation (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa UW dla zagranicznych studentów i pracowników (08.2017) j. angielski (pdf)  Mapa kampusu głównego dla turystów (04.2017)

j. angielski (pdf)

wersja drukowana dostępna jest w Biurze Prasowym

 

Mapy w wersji polskiej dostępne są w zakładce Zwiedzanie kampusu.

 

Sprawozdanie roczne rektora UW

(06.2017) – pdf

wersja drukowana dostępna jest

w Biurze Rektoratu

Ulotka o UW (04.2017)

j. polski (pdf), j. angielski (pdf)

wersja drukowana dostępna jest Biurze Prasowym

 

Study guide 2017 Porozmawiajmy o przyszłej ustawie
Informator dla kandydatów zagranicznych

Study Guide (pdf)

wersja drukowana dostępna jest

w Biurze ds. Rekrutacji

Szablon do tworzenia ulotek i plakatów,

opracowany przez Biuro Prasowe

przykład zastosowania szablonu (jpg)

plik otwarty dostępny jest w Biurze Promocji

 

Materiały planowane w 2018

Sprawozdanie rektora UW, czerwiec

Folder z najważniejszymi informacjami o UW, lipiec/sierpień

Pismo uczelni, 5 wydań

 

Materiały konferencyjne

Materiały konferencyjne (teczka, bloczek) dostępne są w Biurze Promocji (katalog i zasady zamawiania).

 

Materiały archiwalne 2017/2018

Informator studiów doktoranckich 2017/2018 (pdf)

Informator studiów podyplomowych 2017/2018 (pdf)

 

Materiały filmowe

Krótkie wizytówki, j. angielski, j. polski, 2017
Filmowa wizytówka, wersja dłuższa, 2015, j. angielski
Cykl filmów o laureatach grantów ERC, j. angielski

Wizytówki oraz filmy o laureatach grantów ERC można otrzymać w Biurze Prasowym UW (tel. 55 24 066, media(at)uw.edu.pl).

 

Inne materiały filmowe są dostępne na kanale YouTube.

 

Polecane linki

System identyfikacji wizualnej UW

Księga znaku UW

Logo UW

Materiały promocyjne i gadżety

Kalandarze uniwersyteckie

Baza zdjęć

Mapy do pobrania (kampus główny, UW w Warszawie)

 

Koncepcja graficzna

Materiały informacyjne wydawane od marca 2017 r. przez administrację centralną UW powstają w jednolitej koncepcji graficznej.  Publikacje o Uniwersytecie będą stanowiły całość spójną wizualnie. Koncepcja graficzna uwzględnia zasady dotyczące stosowania logotypu UW oraz uniwersyteckiej kolorystyki, uwzględnione w systemie identyfikacji wizualnej UW. System został wprowadzony zarządzeniem rektora UW z 2 stycznia 2017 r. Przykładowy wygląd materiałów, które ukażą się w 2017 r.:

 

koncepcja-graficzna-uw-2017

 

Koncepcję graficzną opracowało warszawskie studio graficzne: Studio Układanka.