Uniwersytecka debata o ustawie

W ubiegłym tygodniu w Sejmie RP odbyło się I czytanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Równolegle do prac parlamentarnych, na UW trwają konsultacje dotyczące dostosowania wewnętrznych regulacji do zapisów nowej ustawy. Odbyła się I tura warsztatów dla członków społeczności akademickiej. Zespoły rektorskie zw. think tankami pracują nad szkicami rozwiązań. Odbywają się też … Czytaj dalej Uniwersytecka debata o ustawie