Rejestracja na spotkania dot. nowej ustawy

6 i 7 listopada odbędą się spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ich tematem będzie m.in. koncepcja powołania na uczelni rad dyscyplin naukowych i Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, a także utworzenia 4 szkół doktorskich. Spotkania są otwarte dla pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów UW. Rejestracja odbywa … Czytaj dalej Rejestracja na spotkania dot. nowej ustawy