Uniwersytet Warszawski Badania na UW – fakty i liczby

UW jako uniwersytet badawczy

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza 2020-2026

30 października 2019 roku w wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej na lata 2020-2026.

Więcej na temat Inicjatywy doskonałości na UW >>

 

Ocena parametryczna jednostek naukowych 2017

kategoria A+: 8 jednostek – Wydział „Artes Liberales”, Wydział Chemii, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Psychologii, Ośrodek Badań nad Migracjami

 

kategoria A: 14 jednostek – Wydział Biologii, Wydział Geologii, Wydział Historyczny, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Zarządzania, Centrum Nowych Technologii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Instytut Studiów Społecznych, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 

kategoria B: 8 jednostek – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Pedagogiczny, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Centrum Europejskie, Instytut Ameryk i Europy, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

 

Budżet naukowy uczelni

środki na badania pochodzą m.in. z grantów uzyskanych z programów krajowych lub międzynarodowych >>

 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań

w latach 2007-2020 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 41 razy, 19 razy – pracownikom UW >>

 

Rozwój naukowy pracowników

na UW pracuje blisko 3900 nauczycieli akademickich i kształci się ponad 2400 doktorantów

w roku 2020 na Uniwersytecie stopień doktora uzyskało 221 osób; 108 pracowników UW uzyskało stopień doktora habilitowanego na uniwersytecie; nadano 25 tytułów profesorskich

Szczegóły: Sprawozdania roczne rektora UW.

 

HR Excellence in Research

od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych >>

 

Nature Index 2016 Rising Stars

UW zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na świecie w rankingu wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars >>

 

System grantów wewnętrznych

UW przyznaje granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” >>

 

Sojusz 4EU+

Uniwersytet Warszawski jest członkiem sojuszu 4EU+, który w czerwcu 2019 roku uzyskał status uniwersytetu europejskiego w konkursie Komisji Europejskiej. W konsorcjum oprócz UW są także: Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) >>

Przydatne kontakty i linki

Rady naukowe dyscyplin

Biuro Obsługi Badań

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii  

 

Jednostki badawcze

wydziały

pozostałe jednostki naukowo-badawcze

 

Baza publikacji naukowych

Rolę badań jako fundamentu działalności UW podkreślono w najważniejszych dokumentach uczelni: „Misji UW” z 2001 roku oraz „Strategii UW” z roku 2008. W czerwcu 2015 roku Senat UW zatwierdził zmiany w „Statucie UW”, na mocy których dokument rozpoczyna się preambułą eksponującą badawczą rolę Uniwersytetu.

Uniwersytet w działaniu – University in action

Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

Granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC)