Rozpoczęła się rejestracja na konferencję NKN „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”, która odbędzie się 19 i 20 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim.

19 i 20 czerwca w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66) odbędzie się ostatnia z cyklu konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki, zaplanowany na wrzesień. Zapisy na konferencję w Warszawie prowadzone są poprzez stronę internetową NKN.

 

O czym w Warszawie

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia zagranicznych uniwersytetów w zarządzaniu uczelnią, prezentujące różne modele kierowania. Odpowiedzą o nich prof. Rolf Tarrach, President European University Association, University of Luxemburg oraz prof. Tomáš Zima, rektor Uniwersytetu Karola w Pradze.

 

Pierwszy panel zatytułowany „Różne uczelnie, różne modele zarządzania” poprowadzi prof. Marcin Pałys, rektor UW. Eksperci rozmawiać będą m.in. o tym, jakie kompetencje będą mieć władze uczelni i kto je będzie wybierał, o udziale interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią, odpowiedzialności i kompetencjach poszczególnych organów uczelni, polityce kadrowej i finansowej uczelni, a także roli MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Poruszone zostaną też tematy związane z funkcjonowaniem uczelni jako podmiotu realizującego zadania publiczne, działaniem szkół wyższych w ramach związków i sieci, wspomaganiem zarządzania uczelnią przez systemy informatyczne, rolą statutu w autonomii uczelni, a także z ewentualnym powstaniem Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk.

 

Utrudnienie wjazdu na kampus główny

19 i 20 czerwca w związku z konferencją Narodowego Kongresu Nauki na terenie kampusu głównego UW przy Krakowskim Przedmieściu będzie obowiązywało całkowite ograniczenie parkowania. Nie dotyczy ono posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2017 rok.

program konferencji (pdf)informacje praktyczne (pdf)