Uniwersytet Warszawski Pozycja UW na świecie

Renomę na świecie Uniwersytet buduje poprzez:

Umiędzynarodowienie UW w liczbach

ponad 1000 partnerów krajowych i zagranicznych

ponad 350 partnerów współpracujących z UW w ramach umów o bezpośredniej współpracy

około 90 polskich i międzynarodowych sieci naukowych, których członkiem jest Uniwersytet

2,2 tys. zagranicznych kandydatów na studia

3,6 tys. zagranicznych studentów i doktorantów

44 programy studiów w języku angielskim

ponad 20 programów podwójnego lub wielokrotnego dyplomu prowadzone wspólnie z zagranicznymi uczelniami (w ramach tzw. studiów częściowych)

około 260 prowadzonych w 2022 roku projektów finansowanych z grantów w ramach programów międzynarodowych (NCN, NCBR, MNiSW, H2020 i innych)

 

Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektora UW.

Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce. W rankingach międzynarodowych – takich, jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni.

Zobacz więcej

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn