Uniwersytet Warszawski Kontakt

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel.: +48 22 55 20 000

fax: +48 22 55 24 029

 

NIP 525-001-12-66

REGON 000001258

 

Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych:

 

Inspektor Ochrony Danych

Dominik Ferenc

e-mail: iod@adm.uw.edu.pl