Uniwersytet Warszawski Pismo uczelni „UW”

Pismo uczelni „UW”

Słowem wstępu

Ochrona klimatu. W kontekście współczesnych dynamicznych zmian cywilizacyjnych to jedno z najważniejszych zadań ludzkości. Uniwersytet Warszawski jest świadom istoty problemu, podejmując liczne inicjatywy w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego. Miejscem, które w aktywny sposób będzie „czuwać” nad bezpieczeństwem i stabilnością wspólnej dla nas wszystkich przyrody, jest Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK w Urwitałcie. Jego oficjalne otwarcie odbyło się 23 listopada. Zespół naukowców z tego ośrodka pracuje nad kształtowaniem świadomości ekologicznej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Popularyzuje też wiedzę o środowisku przyrodniczym Warmii i Mazur. O tych i innych aspektach działalności KUMAK-a piszemy na łamach niniejszego wydania pisma uczelni („Inwestycja w przyrodę”, s. 26).

 

Dieta roślinna, sposoby dbania o środowisko, rowery miejskie, ciepło odpadowe, przeciwdziałanie zmianie klimatu w codziennych czynnościach, przedmioty z drugiego obiegu. To tylko wybrane z tematów związanych z ochroną klimatu, które można było zgłębić 20 października podczas pierwszego w historii Uniwersytetu „Zielonego Dnia”. Najważniejsze ekologiczne inicjatywy podejmowane przez UW, w tym powołanie Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego, Agendę na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, Program „Inteligentny Zielony Uniwersytet” i Platformę Zielonego Dialogu, opisujemy na s. 50 („Zielono przez cały rok”).

 

Kilka minionych miesięcy na Uniwersytecie Warszawskim to również czas ważnych nagród i grantów. W październiku rektor prof. Alojzy Z. Nowak został laureatem piątej edycji Nagrody im. Szpitala Ujazdowskiego Pro Publico Bono. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę Nagrody za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, o czym piszemy na s. 4 („Pasje sięgające poza medycynę”). W listopadzie natomiast czworo naukowców z UW otrzymało prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Prof. Paweł Caputa, prof. Ewa Szczurek, prof. Szymon Toruńczyk i prof. Magdalena Wojcieszak to jedyni reprezentanci z Polski wśród ogłoszonych wówczas laureatów („Jedyni w Polsce”, s. 28). W tym samym miesiącu reprezentant Uniwersytetu – prof. Rafał Latała – odebrał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich („Oszałamiająco piękny dowód”, s. 24), a sześć wyróżniających się na polu kształcenia osób dołączyło do zdobywców Nagrody Dydaktycznej Rektora UW („Nauczycielski zmysł”, s. 20).

 

W tym numerze piszemy tradycyjnie o ważnych odkryciach naszych naukowców, dotyczących m.in. ochrony światowego dziedzictwa kulturowego („Niespodziewane na Bałkanach”, s. 32), roli astrocytów w zaburzeniach neurologicznych („Gwiazdy w układzie nerwowym”, s. 34) czy chrześcijańskiego tatuażu („Średniowieczny tatuaż”, s. 35). Przed zbliżającym się świątecznym czasem znajdą Państwo również kilka słów o tym, jak Boże Narodzenie widzieli ludzie późnego antyku („Dziecko, wół i osioł”, s. 66). Polecamy uwadze także wywiad z uczestniczką Powstania Warszawskiego Wandą Traczyk-Stawską, która opowiada o znaczeniu książek w życiu człowieka („Największa nauczycielka”, s. 60).

 

Z życzeniami wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku

Redakcja

 Archiwalne numery

2023, nr 3 (108) 2023, nr 2 (107) 2023, nr 1 (106)

 

2022, nr 4 (105)  2022, nr 3 (104) 2022, nr 2 (103) 2022, nr 1 (102)

 

Okładka pisma uczelni, nr 4, 2021 r. Okładka pisam uczelni nr 3/2021 Pismo UW, nr 2/99 (2021). Okładka pisma uczelni "UW" nr 2/98
2021, nr 4 (101) 2021, nr 3 (100) 2021, nr 2 (99) 2021, nr 1 (98)

 

Okładka pisma uczelni, numer letni, 95-2, 2020 zdjęcie Okładka pisma uczelni, nr 94-1, 2020
2020, nr 4 (97) 2020, nr 3 (96) 2020, nr 2 (95) 2020, nr 1 (94)

dod. do nr. 1 (94)

 

Okładka pisma uczelni, numer 93-5, 2019 Okładka pisma uczelni, numer 92-4, 2019 Okładka pisma uczelni, numer 91-3, 2019 Okładka pisma uczelni, numer 90-2, 2019 Okładka pisma uczelni, numer 89-1, 2019
2019, nr 5 (93) 2019, nr 4 (92)

dod. do nr. 4 (92)

2019, nr 3 (91) 2019, nr 2 (90) 2019, nr 1 (89)

 

 

Okładka pisma uczelni, numer 88-5, 2018 Publikacja "20 lat programu Erasmus na UW" Okładka pisma uczelni, numer 87-4, 2018 Okładka pisma uczelni, numer 86-3, 2018
2018, nr 5 (88) dod. do nr. 5 (88) 2018, nr 4 (87) 2018, nr 3 (86)

 

Okładka pisma uczelni, numer 85-2, 2018 Publikacja "5 lat CNBCh UW" Okładka pisma uczelni, numer 84-1, 2018 Okładka pisma uczelni, numer 83-4, 2017
2018, nr 2 (85)  dod. do nr 2 (85) 2018, nr 1 (84) 2017, nr 4 (83)

 

Okładka pisma uczelni, numer 82-3, 2017 Okładka pisma uczelni, numer 81-2, 2017 Okładka pisma uczelni, numer 80-1, 2017 Okładka pisma uczelni, numer 79-4, 2016
2017, nr 3 (82) 2017, nr 2 (81) 2017, nr 1 (80) 2016, nr 4 (79)

 

Okładka pisma uczelni, numer 78-3, 2016 Okładka pisma uczelni, numer 77-2, 2016 Okładka pisma uczelni, numer 76-1, 2016 Okładka pisma uczelni, numer 75-5, 2015
2016, nr 3 (78) 2016, nr 2 (77) 2016, nr 1 (76) 2015, nr 5 (75)

 

Okładka pisma uczelni, numer 74-4, 2015 Okładka pisma uczelni, numer 73-3, 2015 Okładka pisma uczelni, numer 72-2, 2015 Okładka pisma uczelni, numer 71-1, 2015
2015, nr 4 (74) 2015, nr 3 (73) 2015, nr 2 (72) 2015, nr 1 (71)

 

2014

nr 4 (70) listopad/grudzień

nr 3 (69) październik

nr 2 (68) lipiec/sierpień

nr 1 (67) marzec

 

2013

nr 6 (66) grudzień

nr 5 (65) październik

nr 4 (64) lipiec/sierpień

nr 3 (63) maj/czerwiec

nr 2 (62) marzec/kwiecień

nr 1 (61) styczeń/luty

 

2012

nr 5 (60) listopad/grudzień

nr 4 (59) październik

nr 3 (58) lipiec/sierpień

nr 2 (57) kwiecień

nr 1 (56) luty

 

2011

nr 5 (55) grudzień

nr 4 (54) październik

nr 3 (53) lipiec

nr 2 (52) kwiecień

nr 1 (51) luty

 

2010

nr 6 (50) grudzień

nr 5 (49) październik

nr 4 (48) lipiec

nr 3 (47) maj

nr 2 (46) marzec

nr 1 (45) styczeń

 

2009

nr 5 (44) grudzień

nr 4 (43) wrzesień

nr 3 (42) czerwiec

nr 2 (41) kwiecień

nr 1 (40) luty

 

2008

nr 5 (39) grudzień

nr 4 (38) październik

nr 3 (37) lipiec

nr 2 (36) maj

nr 1 (35) marzec

Pismo uczelni „UW”

Redaguje zespół Biura Prasowego UW: dr Anna Modzelewska (redaktor naczelna), Daiwa Maksimowicz (zastępca redaktor naczelnej), Katarzyna Boch, Katarzyna Jӓger, Szymon Koziołek, Olga Najfeld, Anna Stobiecka, Justyna Weber, Karolina Zylak.

 

Współpracują: Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, prof. Marcin Zych, Jacek Sztolcman, dr Marcin Trepczyński.

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, p. I, pok. 11

(22) 55 20 656, 55 24 066

pismo-uczelni(at)uw.edu.pl

ZDJĘCIA (jeśli nie zaznaczono inaczej): Mirosław Kaźmierczak

 

PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD: Yuliia Negrych

 

WYDAWCA: Wydawnictwa UW, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa

 

DRUK: Drukarnia POZKAL

 

NAKŁAD: 1500 egz.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn