Od ponad doby na balkonie w Pałacu Kazimierzowskim przebywa grupa osób protestujących przeciwko nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest procedowana w tej chwili w Sejmie.

Mimo że uniwersytet nie jest właściwym adresatem postulatów, manifestanci po rozpoczęciu protestu otrzymali zgodę rektora na jego kontynuację. Rektor UW rozmawiał z nimi kilkukrotnie. Protestujący zobowiązali się do przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących organizowania zgromadzeń określonych w Statucie uczelni (art. 143 i kolejne).

 

Protestujący mają dostęp do wszelkiej potrzebnej im infrastruktury. Z punktu widzenia uczelni bardzo istotne jest, by protest odbywał się w odpowiednich ramach prawnych, wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa były przestrzegane i by aktywność protestujących nie zakłócała prowadzenia zajęć akademickich.

 

Same postulaty protestujących nie są zgodne ze stanowiskiem Senatu uczelni, czyli reprezentantów wszystkich grup społeczności uniwersytetu, którzy pochodzą z wyborów.

 

Senat uniwersytetu zabrał głos w sprawie zmian w prawie o szkolnictwie wyższym na posiedzeniu 6 grudnia 2017.

 

W uchwale Senatu wymieniono, jakie problemy i zagadnienia powinna na nowo uregulować ustawa, jeśli ma się przyczynić do rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Za najważniejsze senatorowie uznali:

  • wzrost rzeczywistej autonomii szkół wyższych i wzmocnienie roli statutu w zakresie wewnętrznej organizacji i funkcjonowania uczelni,
  • stworzenie efektywnego mechanizmu zewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia i osiągnięć badawczych,
  • wspieranie zarówno uczelni aspirujących do roli ośrodków ogólnopolskich, jak i szkół pełniących ważne znaczenie w regionie,
  • zmiany w systemie studiów doktoranckich,
  • wsparcie rozwoju przedsięwzięć interdyscyplinarnych,
  • stworzenie zachęt do współpracy szkół wyższych, a nie tylko ich konkurowania.

Pełna treść uchwały: www.uw.edu.pl/senat-uw-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym/.

 

Dyskusja dotycząca prac nad nową ustawą w różnych gremiach toczy się na uniwersytecie od wielu miesięcy. Informacje na ten temat są publikowane na stronach: www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-wobec-projektu-prawa-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce/ oraz www.uw.edu.pl/tag/ustawa-2-0/.

 

W sprawie protestu oświadczenie wydały przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW i marszałek Parlamentu Studentów UW. Przedstawicielki studentów zwróciły uwagę na to, że protest został zorganizowany bez porozumienia z samorządem i parlamentem, który jest „jedynym organem uprawnionym do podjęcia strajku w imieniu studentów Uniwersytetu Warszawskiego”. Swoje oświadczenie wydał również Zarząd Samorządu Doktorantów UW.

Pełna treść stanowiska przedstawicieli studentów (jpg)

Stanowisko Samorządu Doktorantów UW (pdf)

 

Anna Korzekwa-Józefowicz

rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualne informacje także na Twitterze