Uniwersytet Warszawski Fakty i liczby

200 lat

ma już Uniwersytet. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, jedna z najlepszych i najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich ok. 800, czyli mniej niż teraz pracuje na UW profesorów.

 

44,4 tys.

osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Najbardziej popularne wśród studentów są studia stacjonarne. Z roku na rok studentów tego typu studiów jest coraz więcej, obecnie stanowią prawie 72% ogółu studiujących.

 

3,2 tys.

doktorantów kształci się na UW. W ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba powiększyła się o 1/4. Ten wzrost oznacza wzmocnienie naukowego potencjału uczelni. Co roku stopień doktora na Uniwersytecie uzyskuje ok. 250 osób.

Studia III stopnia

 

3 tys.

uczestników studiów podyplomowych. Osoby, które chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe mają do wyboru ok. 150 programów nauczania. Od 2011 roku korzystać z tej formy zajęć mogą nie tylko absolwenci studiów magisterskich, ale również osoby, które ukończyły studia I stopnia.

Studia podyplomowe

 

7,2 tys.

pracowników. Oprócz nauczycieli akademickich są to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze. UW to jeden z największych pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm w Polsce magazynu „Forbes”.

 

4,4 tys.

cudzoziemców uczy się na UW na studiach zakończonych dyplomem lub jako stypendyści programów wymiany akademickiej. Cudzoziemcy najczęściej wybierają studia na kierunkach: stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia wschodnie, politologia, zarządzanie, filologia polska, psychologia.

Najliczniejszą grupę wśród obcokrajowców kształcących się na UW stanowią Ukraińcy (930), Białorusini (458), Hiszpanie (314), Włosi (273), Niemcy (256), Turcy (192), Francuzi (183), Chińczycy (157), Rosjanie (117), Litwini (97), Portugalczycy (81), Meksykanie (66), Czesi (55), Irakijczycy (53), Hindusi (52).

 

44

rektorów stało do tej pory na czele uczelni. Pierwszym był ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, teolog i pedagog. Obecnie szefem UW jest prof. Marcin Pałys, chemik, który w 2016 roku został wybrany na drugą kadencję. Kierować uczelnią będzie do 2020 roku.

Poczet rektorów

 

5

noblistów studiowało na UW:

  • Henryk Sienkiewicz swoją przygodę z Uniwersytetem rozpoczął w 1866 r., najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wówczas nazywał się Uniwersytet), później studiował na Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871r., nie uzyskując jednak dyplomu.
  • Menachem Begin, były premier Izraela, ukończył studia na Wydziale Prawa w 1935 r.
  • Czesław Miłosz w 1932 r. studiował na Wydziale Prawa, naukę kontynuował jednak w Wilnie. Podczas II wojny światowej pracował na Uniwersytecie jako woźny.
  • Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, w 1938 r. obronił doktorat z fizyki, a wcześniej w latach 1932-1934 uczęszczał na wykłady na Wydziale Humanistycznym.
  • Leonid Hurwicz, ekonomista, w 1938 roku ukończył na Uniwersytecie studia prawnicze.

 

800

partnerów zagranicznych współpracuje z Uniwersytetem. Jest wśród nich 400 instytucji z 73 krajów, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. Szczególnie dynamicznie rozwijają się kontakty UW z uczelniami z państw azjatyckich, np. z Indiami, Chinami oraz Rosją.

Współpraca naukowa

 

1,4 mld zł

to roczny budżet UW. Na przychody Uniwersytetu składają się – niemal w trzech równych częściach – dotacja ministerialna, wpływy z czesnego i fundusze pozyskane na badania. Przychody Uniwersytetu z działalności naukowej wzrosły z niecałych 100 mln zł w 2005 roku do ponad 380 mln zł w roku 2014. UW dysponuje kilkakrotnie większym budżetem badawczym niż inne czołowe polskie uniwersytety, co potwierdza jego status jako uczelni badawczej i jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.

Finansowanie badań

 

21

wydziałów funkcjonuje obecnie na Uniwersytecie. Najmniejszym z nich jest Wydział „Artes Liberales”, uczy się tam nieco ponad 200 osób. Największym jest Wydział Zarządzania, gdzie studiuje ponad 5 tys. osób. Najstarszy jest Wydział Prawa i Administracji, najmłodszy Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, powołany w 2016 roku.

Wydziały i jednostki

 

3

uniwersyteckie kampusy, wokół których koncentruje się uczelniane życie, rozmieszczone są w różnych częściach Warszawy. Na Trakcie Królewskim, w centrum miasta położony jest kampus główny. To tutaj mieści się siedziba uniwersyteckich władz oraz większość wydziałów humanistycznych i społecznych. Kampus Ochota, znajdujący się w kwadracie ulic Żwirki i Wigury, Wawelska, Grójecka oraz Banacha, to siedziba jednostek zajmujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Na Służewcu swoją siedzibę ma m.in. Wydział Zarządzania. Na terenie, który znajduje się wokół niego, w przyszłości powstanie osiedle akademickie.

Zwiedzanie kampusu

 

55 tys.

to teren kampusu głównego, gdzie znajduje się siedziba główna Uniwersytetu. Miejsce przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 to ważny punkt na turystycznej mapie Warszawy. Zabytkowe budynki, z elementami architektury z różnych okresów, otacza starannie zaprojektowana zieleń. Rośnie tu 100 różnych gatunków drzew i ponad 120 krzewów.