Uniwersytet Warszawski Fakty i liczby

202 lata

ma już Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich ok. 800, czyli niewiele więcej niż obecna liczba profesorów pracujących na UW.

 

45,4 tys.

osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Studentów studiów stacjonarnych jest na Uniwersytecie Warszawskim niemal trzy razy więcej niż studentów studiów niestacjonarnych (33,9 tys.).

 

3 tys.

doktorantów kształci się na UW. Wśród nich jest 284 cudzoziemców. Co roku pracę doktorską broni na Uniwersytecie ok. 250 osób.

Studia III stopnia

 

3 tys.

to też liczba uczestników studiów podyplomowych. Osoby, które chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe, rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, mają do wyboru 145 programów nauczania. Korzystać z tej formy zajęć mogą nie tylko absolwenci studiów magisterskich, ale również osoby, które ukończyły studia I stopnia.

Studia podyplomowe

 

7,3 tys.

pracowników. Oprócz nauczycieli akademickich (3,8 tys.) są to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze. UW to jeden z największych pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm w Polsce magazynu „Forbes”.

 

4,8 tys.

cudzoziemców uczy się na UW na studiach zakończonych dyplomem lub jako stypendyści programów wymiany akademickiej. Odsetek obcokrajowców studiujących na UW w stosunku do ogólnej liczby studentów wzrósł do 6,1%. W 2017 roku obcokrajowcy stanowili 9,3% ogólnej liczby doktorantów.

Cudzoziemcy kształcący się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich najczęściej wybierają kierunki: stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, zarządzanie, dziennikarstwo, ekonomia, psychologia, prawo, filologia angielska, studia wschodnie, europeistyka.

Najliczniejszą grupę wśród studentów krótko- i długoterminowych stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (1008), Białorusi (608), Hiszpanii (308), Włoch (278), Niemiec (250), Turcji (241), Chin (234) Francji (192), Rosji (99), Litwy (93), Portugalii (69), Azerbejdżanu (57), Meksyku (56), Holandii (51) i Indii (51).

 

44

rektorów stało do tej pory na czele uczelni. Pierwszym był ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, teolog i pedagog. Obecnie szefem UW jest prof. Marcin Pałys, chemik, który w 2016 roku został wybrany na drugą kadencję. Kierować uczelnią będzie do 2020 roku.

Poczet rektorów

 

5

noblistów studiowało na UW:

  • Henryk Sienkiewicz swoją przygodę z Uniwersytetem rozpoczął w 1866 r., najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wówczas nazywał się Uniwersytet), później studiował na Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871r., nie uzyskując jednak dyplomu.
  • Menachem Begin, były premier Izraela, ukończył studia na Wydziale Prawa w 1935 r.
  • Czesław Miłosz w 1932 r. studiował na Wydziale Prawa, naukę kontynuował jednak w Wilnie. Podczas II wojny światowej pracował na Uniwersytecie jako woźny.
  • Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, w 1938 r. obronił doktorat z fizyki, a wcześniej w latach 1932-1934 uczęszczał na wykłady na Wydziale Humanistycznym.
  • Leonid Hurwicz, ekonomista, w 1938 roku ukończył na Uniwersytecie studia prawnicze.

 

1000

partnerów zagranicznych współpracuje z Uniwersytetem. Jest wśród nich 418 instytucji z 73 krajów, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. Szczególnie dynamicznie rozwijają się kontakty UW z uczelniami spoza Unii Europejskiej, w szczególności z państw azjatyckich i Meksyku.

Współpraca naukowa

 

6

europejskich uniwersytetów badawczych tworzy Sojusz 4EU+: UW, Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Więcej o sojuszu

 

1,5 mld zł

to roczny budżet UW. Na przychody Uniwersytetu składają się głównie: dotacja ministerialna na działalność dydaktyczną (623 mln), dotacje na prowadzenie działalności naukowo badawczej (463 mln) oraz opłaty za świadczone usługi edukacyjne i przychody z innej działalności dydaktycznej, np. programu Erasmus+, (185 mln).

Dotacje na prowadzenie działalności naukowo-badawczej stanowią 31,2% przychodów uczelni. UW dysponuje kilkakrotnie większym budżetem naukowym niż inne czołowe polskie uniwersytety, co potwierdza jego status jako uczelni badawczej i jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.

Finansowanie badań

 

21

wydziałów funkcjonuje obecnie na Uniwersytecie. Najmniejszym z nich jest Wydział „Artes Liberales”, uczy się tam nieco ponad 400 osób. Największym jest Wydział Zarządzania, gdzie studiuje ponad 6 tys. osób.

Wydziały i jednostki

 

3

uniwersyteckie kampusy, wokół których koncentruje się uczelniane życie, rozmieszczone są w różnych częściach Warszawy. Na Trakcie Królewskim, w centrum miasta położony jest kampus główny. To tutaj mieści się siedziba uniwersyteckich władz oraz większość wydziałów humanistycznych i społecznych. Kampus Ochota, znajdujący się w kwadracie ulic Żwirki i Wigury, Wawelska, Grójecka oraz Banacha, to siedziba jednostek zajmujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Na Służewcu swoją siedzibę ma m.in. Wydział Zarządzania.

Zwiedzanie kampusu

 

184

budynki wykorzystuje uniwersytet, 166 z nich to gmachy i lokale, które są własnością lub współwłasnością uczelni. Razem ich powierzchnia wynosi 512 tys. m². Powierzchnia gruntów zajmowanych przez UW to 772 tys. m², z czego 55 tys. m² to teren kampusu głównego, gdzie znajduje się siedziba główna Uniwersytetu. Miejsce przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 to ważny punkt na turystycznej mapie Warszawy. Zabytkowe budynki z elementami architektury z różnych okresów otacza starannie zaprojektowana zieleń. Rośnie tu 100 różnych gatunków drzew i ponad 120 krzewów.