Uniwersytet Warszawski Fakty i liczby

207 lat

w listopadzie skończy Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich około 800.

 

36,3 tys.

osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Studentów studiów stacjonarnych (28,4 tys.) jest na Uniwersytecie Warszawskim ponad trzy razy więcej niż studentów studiów niestacjonarnych.

 

1,9 tys.

doktorantów kształci się na UW. Wśród nich jest 243 cudzoziemców. Co roku pracę doktorską broni na Uniwersytecie około 290 osób.

Studia doktoranckie / Szkoły doktorskie

 

2,5 tys. 

to liczba uczestników studiów podyplomowych. Osoby, które chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe, rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, mają do wyboru 78 programów nauczania. Korzystać z tej formy zajęć mogą nie tylko absolwenci studiów magisterskich, ale również osoby, które ukończyły studia I stopnia.

Studia podyplomowe

 

7,8 tys.

pracowników. Oprócz nauczycieli akademickich (4 tys.) są to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze. UW to jeden z największych pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm w Polsce magazynu „Forbes”.

 

3,6 tys.

cudzoziemców uczy się na UW na studiach zakończonych dyplomem lub jako stypendyści programów wymiany akademickiej. Odsetek obcokrajowców w stosunku do ogólnej liczby studentów zwiększył się w odniesieniu do 2021 roku i wyniósł 6,9%. W 2022 roku obcokrajowcy stanowili 12,8% ogólnej liczby doktorantów. Cudzoziemcy kształcący się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich najczęściej wybierali naukę na kierunkach: Finance, International Investment and Accounting, Undergraduate Programme in International Relations, Data Science and Business Analytics, zarządzanie, psychologia, Graduate Programme in International Relations, prawo, Quantitative Finance, administracja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie finansami i rachunkowość, International Business Program oraz dziennikarstwo i medioznawstwo. Najliczniejszą grupę wśród zagranicznych studentów długoterminowych stanowiły osoby pochodzące z: Ukrainy (862), Białorusi (422), Chin (238), Hiszpanii (186), Turcji (170), Włoch (119), Azerbejdżanu (117), Indii (112).

 

45

rektorów stało do tej pory na czele uczelni. Pierwszym był ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, teolog i pedagog. Obecnie rektorem UW jest prof. Alojzy Z. Nowak, ekonomista, związany przez wiele lat z Wydziałem Zarządzania UW.

Poczet rektorów

 

6

noblistów studiowało na UW:

  • Henryk Sienkiewicz swoją przygodę z Uniwersytetem rozpoczął w 1866 roku, najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wówczas nazywał się Uniwersytet), później studiował na Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871 roku, nie uzyskując jednak dyplomu.
  • Menachem Begin, były premier Izraela, ukończył studia na Wydziale Prawa w 1935 roku.
  • Czesław Miłosz w 1932 roku studiował na Wydziale Prawa, naukę kontynuował jednak w Wilnie. Podczas II wojny światowej pracował na Uniwersytecie jako woźny.
  • Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, w 1938 roku obronił doktorat z fizyki, a wcześniej w latach 1932–1934 uczęszczał na wykłady na Wydziale Humanistycznym.
  • Leonid Hurwicz, ekonomista, w 1938 roku ukończył na Uniwersytecie studia prawnicze.
  • Olga Tokarczuk, pisarka, w 1987 roku ukończyła psychologię na UW.

 

ponad 1000

ponad 1000 partnerów krajowych i zagranicznych współpracuje z Uniwersytetem. Jest wśród nich ponad 350 podmiotów zagranicznych z 76 krajów, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy (w 2022 roku zawarto lub wznowiono 73 porozumienia).

Współpraca naukowa

 

8

europejskich uniwersytetów badawczych tworzy Sojusz 4EU+: UW, Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas (Francja), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy), Uniwersytet Genewski (Szwajcaria).

Więcej o sojuszu

 

2 mld zł

to roczny budżet UW. W tej kwocie: 854,6 mln zł (43,3%) stanowiła subwencja Ministerstwa Edukacji i Nauki na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego, ponad 250 mln zł (12,7%) – dotacje z MEiN (w tym środki na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych i dotacja projakościowa); 92,1 mln zł (4,7%) – opłaty za usługi edukacyjne. UW dysponuje kilkakrotnie większym budżetem naukowym niż inne czołowe polskie uniwersytety, co potwierdza jego status jako uczelni badawczej i jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.

Finansowanie badań

 

25

wydziałów funkcjonuje obecnie na Uniwersytecie.

Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki

 

4

szkoły doktorskie działają na UW. Są to: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska.

Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki

 

3

uniwersyteckie kampusy, wokół których koncentruje się uczelniane życie, rozmieszczone są w różnych częściach Warszawy. Na Trakcie Królewskim, w centrum miasta położony jest kampus główny. To tutaj mieści się siedziba uniwersyteckich władz oraz większość wydziałów humanistycznych i społecznych. Kampus Ochota, znajdujący się w kwadracie ulic Żwirki i Wigury, Wawelska, Grójecka oraz Banacha, to siedziba jednostek zajmujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Na Kampusie Służewiec swoją siedzibę ma m.in. Wydział Zarządzania.

Zwiedzanie kampusu

 

181

budynków wykorzystuje uniwersytet, 161 z nich to gmachy i lokale, które są własnością lub współwłasnością uczelni. Razem ich powierzchnia wynosi 538,3 tys. m². Powierzchnia gruntów zajmowanych przez UW to 771,3 tys. m², z czego 55 tys. m² to teren kampusu głównego, gdzie znajduje się siedziba główna Uniwersytetu. Miejsce przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 to ważny punkt na turystycznej mapie Warszawy. Zabytkowe budynki z elementami architektury z różnych okresów otacza starannie zaprojektowana zieleń. Rośnie tu 100 różnych gatunków drzew i ponad 120 krzewów.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn