Uniwersytet Warszawski Fakty i liczby

206 lat

ma już Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich ok. 800.

 

37,4 tys.

osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Studentów studiów stacjonarnych (29,2 tys.) jest na Uniwersytecie Warszawskim ponad trzy razy więcej niż studentów studiów niestacjonarnych.

 

2,1tys.

doktorantów kształci się na UW. Wśród nich jest 260 cudzoziemców. Co roku pracę doktorską broni na Uniwersytecie ok. 250 osób.

Studia doktoranckie / Szkoły doktorskie

 

1,8 tys. 

to liczba uczestników studiów podyplomowych. Osoby, które chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe, rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, mają do wyboru 84 programy nauczania. Korzystać z tej formy zajęć mogą nie tylko absolwenci studiów magisterskich, ale również osoby, które ukończyły studia I stopnia.

Studia podyplomowe

 

7,8 tys.

pracowników. Oprócz nauczycieli akademickich (4 tys.) są to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze. UW to jeden z największych pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm w Polsce magazynu „Forbes”.

 

3,7 tys.

cudzoziemców uczy się na UW na studiach zakończonych dyplomem lub jako stypendyści programów wymiany akademickiej. Odsetek obcokrajowców w stosunku do ogólnej liczby studentów zmniejszył się w odniesieniu do 2020 roku i wyniósł 6,5%. W 2021 roku obcokrajowcy stanowili 12% ogólnej liczby doktorantów. Cudzoziemcy kształcący się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich najczęściej wybierali naukę na kierunkach: stosunki międzynarodowe, finanse, inwestycje i rachunkowość, zarządzanie, Data Science and Business Analytics, psychologia, prawo, Quantitative Finance, ekonomia, administracja, dziennikarstwo i medioznawstwo, Humanitarian Action, filologia angielska. Najliczniejszą grupę wśród zagranicznych studentów długoterminowych stanowiły osoby pochodzące z: Ukrainy (566), Białorusi (436), Chin (252), Turcji (113), Azerbejdżanu (104), Uzbekistanu (95), Indii (68), Nigerii (63), Federacji Rosyjskiej (63), Wietnamu (40), Litwy (36), Stanów 30 Zjednoczonych (25), Szwecji (25), Kazachstanu (23), Niemiec (23), Gruzji (19), Iranu (18), Hiszpanii (17), Zimbabwe (17), Mongolii (16), Pakistanu (16), Korei Południowej (15) i Norwegii (15).

 

45

rektorów stało do tej pory na czele uczelni. Pierwszym był ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, teolog i pedagog. Obecnie rektorem UW jest prof. Alojzy Z. Nowak, ekonomista, związany przez wiele lat z Wydziałem Zarządzania UW.

Poczet rektorów

 

6

noblistów studiowało na UW:

  • Henryk Sienkiewicz swoją przygodę z Uniwersytetem rozpoczął w 1866 r., najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wówczas nazywał się Uniwersytet), później studiował na Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871 r., nie uzyskując jednak dyplomu.
  • Menachem Begin, były premier Izraela, ukończył studia na Wydziale Prawa w 1935 r.
  • Czesław Miłosz w 1932 r. studiował na Wydziale Prawa, naukę kontynuował jednak w Wilnie. Podczas II wojny światowej pracował na Uniwersytecie jako woźny.
  • Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, w 1938 r. obronił doktorat z fizyki, a wcześniej w latach 1932–1934 uczęszczał na wykłady na Wydziale Humanistycznym.
  • Leonid Hurwicz, ekonomista, w 1938 roku ukończył na Uniwersytecie studia prawnicze.
  • Olga Tokarczuk, pisarka, w 1987 roku ukończyła psychologię na UW.

 

ponad 1000

ponad 1000 partnerów krajowych i zagranicznych współpracuje z Uniwersytetem. Jest wśród nich ponad 350 podmiotów zagranicznych z ponad 70 krajów, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy (w 2021 roku zawarto lub wznowiono 82 porozumienia).

Współpraca naukowa

 

7

europejskich uniwersytetów badawczych tworzy Sojusz 4EU+: UW, Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy), Uniwersytet Genewski (Szwajcaria)

Więcej o sojuszu

 

1,8 mld zł

to roczny budżet UW. W tej kwocie: 826,6 mln zł (45,7%) stanowiła subwencja Ministerstwa Edukacji i Nauki na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego, ponad 301 mln zł (16,6%) – dotacje z MEiN (w tym środki na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych i dotacja projakościowa); 91,6 mln zł (5,1%) – opłaty za usługi edukacyjne. UW dysponuje kilkakrotnie większym budżetem naukowym niż inne czołowe polskie uniwersytety, co potwierdza jego status jako uczelni badawczej i jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.

Finansowanie badań

 

25

wydziałów funkcjonuje obecnie na Uniwersytecie.

Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki

 

4

szkoły doktorskie działają na UW. Są to: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska.

Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki

 

3

uniwersyteckie kampusy, wokół których koncentruje się uczelniane życie, rozmieszczone są w różnych częściach Warszawy. Na Trakcie Królewskim, w centrum miasta położony jest kampus główny. To tutaj mieści się siedziba uniwersyteckich władz oraz większość wydziałów humanistycznych i społecznych. Kampus Ochota, znajdujący się w kwadracie ulic Żwirki i Wigury, Wawelska, Grójecka oraz Banacha, to siedziba jednostek zajmujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Na Służewcu swoją siedzibę ma m.in. Wydział Zarządzania.

Zwiedzanie kampusu

 

183

budynki wykorzystuje uniwersytet, 164 z nich to gmachy i lokale, które są własnością lub współwłasnością uczelni. Razem ich powierzchnia wynosi 496,3 tys. m². Powierzchnia gruntów zajmowanych przez UW to 771 tys. m², z czego 55 tys. m² to teren kampusu głównego, gdzie znajduje się siedziba główna Uniwersytetu. Miejsce przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 to ważny punkt na turystycznej mapie Warszawy. Zabytkowe budynki z elementami architektury z różnych okresów otacza starannie zaprojektowana zieleń. Rośnie tu 100 różnych gatunków drzew i ponad 120 krzewów.