Uniwersytet Warszawski Fakty i liczby

205 lat

ma już Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich ok. 800.

 

40,3 tys.

osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Studentów studiów stacjonarnych (31,4 tys.) jest na Uniwersytecie Warszawskim ponad trzy razy więcej niż studentów studiów niestacjonarnych.

 

2,4 tys.

doktorantów kształci się na UW. Wśród nich jest ok 270 cudzoziemców. Co roku pracę doktorską broni na Uniwersytecie ok. 250 osób.

Studia doktoranckie / Szkoły doktorskie

 

2,1 tys.

to liczba uczestników studiów podyplomowych. Osoby, które chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe, rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, mają do wyboru 66 programów nauczania. Korzystać z tej formy zajęć mogą nie tylko absolwenci studiów magisterskich, ale również osoby, które ukończyły studia I stopnia.

Studia podyplomowe

 

7,7 tys.

pracowników. Oprócz nauczycieli akademickich (3,9 tys.) są to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze. UW to jeden z największych pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm w Polsce magazynu „Forbes”.

 

3,8 tys.

cudzoziemców uczy się na UW na studiach zakończonych dyplomem lub jako stypendyści programów wymiany akademickiej. Odsetek obcokrajowców studiujących na UW w stosunku do ogólnej liczby studentów pozostał bez zmian w stosunku do poprzedniego roku: 6,6%. W 2020 roku obcokrajowcy stanowili ponad 10% ogólnej liczby doktorantów. Cudzoziemcy kształcący się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich najczęściej wybierają kierunki: stosunki międzynarodowe, finanse, inwestycje i rachunkowość, zarządzanie, psychologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, ekonomia, prawo, Humanitarian Action, filologia angielska, lingwistyka stosowana, studia wschodnie. Najliczniejszą grupę wśród studentów długoterminowych stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (710), Białorusi (534), Chin (282), Turcji (108), Azerbejdżanu (101), Uzbekistanu (77), Federacji Rosyjskiej (69), Indii (59), Litwy (40), Wietnamu (37).

 

45

rektorów stało do tej pory na czele uczelni. Pierwszym był ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, teolog i pedagog. Obecnie szefem UW jest prof. Alojzy Z. Nowak, ekonomista, związany przez wiele lat z Wydziałem Zarządzania UW.

Poczet rektorów

 

6

noblistów studiowało na UW:

  • Henryk Sienkiewicz swoją przygodę z Uniwersytetem rozpoczął w 1866 r., najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wówczas nazywał się Uniwersytet), później studiował na Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871 r., nie uzyskując jednak dyplomu.
  • Menachem Begin, były premier Izraela, ukończył studia na Wydziale Prawa w 1935 r.
  • Czesław Miłosz w 1932 r. studiował na Wydziale Prawa, naukę kontynuował jednak w Wilnie. Podczas II wojny światowej pracował na Uniwersytecie jako woźny.
  • Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, w 1938 r. obronił doktorat z fizyki, a wcześniej w latach 1932–1934 uczęszczał na wykłady na Wydziale Humanistycznym.
  • Leonid Hurwicz, ekonomista, w 1938 roku ukończył na Uniwersytecie studia prawnicze.
  • Olga Tokarczuk, pisarka, w 1987 roku ukończyła psychologię na UW.

 

ponad 1000

ponad 1000 partnerów krajowych i zagranicznych współpracuje z Uniwersytetem. Jest wśród nich ponad 500 instytucji, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. Szczególnie dynamicznie rozwijają się kontakty UW z uczelniami spoza Unii Europejskiej, w szczególności z państw azjatyckich i Meksyku.

Współpraca naukowa

 

6

europejskich uniwersytetów badawczych tworzy Sojusz 4EU+: UW, Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Więcej o sojuszu

 

1,7 mld zł

to roczny budżet UW. Na przychody Uniwersytetu składają się głównie: subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego (793,5 mln), a także dotacje na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych, środki na działalność dydaktyczną i działalność badawczą w formie odrębnych dotacji (BST i DSM), dotacje projakościowe (łącznie 290 mln). W 2020 roku subwencja i dotacje MNiSW stanowiły łącznie 62,5% przychodów. UW dysponuje kilkakrotnie większym budżetem naukowym niż inne czołowe polskie uniwersytety, co potwierdza jego status jako uczelni badawczej i jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.

Finansowanie badań

 

24

wydziały funkcjonują obecnie na Uniwersytecie.

Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki

 

4

szkoły doktorskie działają na UW. Są to: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska.

Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki

 

3

uniwersyteckie kampusy, wokół których koncentruje się uczelniane życie, rozmieszczone są w różnych częściach Warszawy. Na Trakcie Królewskim, w centrum miasta położony jest kampus główny. To tutaj mieści się siedziba uniwersyteckich władz oraz większość wydziałów humanistycznych i społecznych. Kampus Ochota, znajdujący się w kwadracie ulic Żwirki i Wigury, Wawelska, Grójecka oraz Banacha, to siedziba jednostek zajmujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Na Służewcu swoją siedzibę ma m.in. Wydział Zarządzania.

Zwiedzanie kampusu

 

182

budynki wykorzystuje uniwersytet, 164 z nich to gmachy i lokale, które są własnością lub współwłasnością uczelni. Razem ich powierzchnia wynosi 496,2 tys. m². Powierzchnia gruntów zajmowanych przez UW to 770,97 tys. m², z czego 55 tys. m² to teren kampusu głównego, gdzie znajduje się siedziba główna Uniwersytetu. Miejsce przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 to ważny punkt na turystycznej mapie Warszawy. Zabytkowe budynki z elementami architektury z różnych okresów otacza starannie zaprojektowana zieleń. Rośnie tu 100 różnych gatunków drzew i ponad 120 krzewów.