Uniwersytet Warszawski Administracja UW

Zespół kanclerski UW

Kanclerz – mgr Robert Grey

tel. 22 55 20 456, fax 22 55 20 800

e-mail: sekretariat.kanclerz(at)adm.uw.edu.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych – dr Artur Chełstowski

tel. 22 55 20 612

e-mail: sekretariat.zke(at)adm.uw.edu.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. informatycznych – dr Robert Dąbrowski

tel. 22 55 20 801, tel./fax 22 55 20 837

e-mail: it(at)adm.uw.edu.pl

 

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. technicznych – inż. Marcin Nowak

tel. 22 55 20 555; fax 22 55 22 505

e-mail: sekretariat.zkt(at)adm.uw.edu.pl

 

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. nieruchomości – mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz

tel. 22 55 24 203

e-mail: sekretariat.zkn(at)adm.uw.edu.pl

 

Kwestor – Zastępca Kanclerza – mgr Ewa Mikłaszewicz

tel. 22 55 20 880, 22 55 23 202, 22 55 23 203; fax 22 55 23 299
e-mail: sekretariat.kwestura(at)adm.uw.edu.pl

 

Biura administracji centralnej UW

Sekretariaty zespołu rektorskiego

Sekretariat rektora – prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka

tel.  22 55 20 355, 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat prorektora ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr. hab. Sławomira Żółtka

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektor.studia(at)adm.uw.edu.pl

sekretariatstud(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat prorektora ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
prorektor.nauka(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr. hab. Sambora Gruczy

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

prorektor.wspolpraca(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat prorektor ds. rozwoju – prof. dr hab. Ewy Krogulec

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

prorektor.rozwoj(at)adm.uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn