Uniwersytet Warszawski Administracja UW

Zespół kanclerski UW

Kanclerz – mgr Robert Grey

tel. 22 55 20 456, fax 22 55 20 800

e-mail: sekretariat.kanclerz(at)adm.uw.edu.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych – dr Artur Chełstowski

tel. 22 55 20 612

e-mail: sekretariat.zke(at)adm.uw.edu.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. informatycznych – dr Robert Dąbrowski

tel. 22 55 20 801, tel./fax 22 55 20 837

e-mail: it(at)adm.uw.edu.pl

 

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. technicznych – inż. Marcin Nowak

tel. 22 55 20 555; fax 22 55 22 505

e-mail: sekretariat.zkt(at)adm.uw.edu.pl

 

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. nieruchomości – mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz

tel. 22 55 24 203

e-mail: sekretariat.zkn(at)adm.uw.edu.pl

 

Kwestor – Zastępca Kanclerza – mgr Ewa Mikłaszewicz

tel. 22 55 20 880, 22 55 23 202, 22 55 23 203; fax 22 55 23 299
e-mail: sekretariat.kwestura(at)adm.uw.edu.pl

 

Biura administracji centralnej UW

Sekretariaty zespołu rektorskiego

Sekretariat rektora – prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka

tel.  22 55 20 355, 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr. hab. Sławomira Żółtka

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektor.studia(at)adm.uw.edu.pl

sekretariatstud(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat prorektora ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
prorektor.nauka(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr. hab. Sambora Gruczy

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

prorektor.wspolpraca(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat prorektora ds. rozwoju – prof. dr hab. Ewy Krogulec

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

prorektor.rozwoj(at)adm.uw.edu.pl