Prof. Marcin Pałys, rektor UW, powołał 5 grudnia zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r. Wg ustawy przygotowanie projektu statutu to zadanie rektora uczelni, zaś uchwalenie dokumentu jest kompetencją Senatu.

W skład zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego wchodzą:

 • prof. Marek Wąsowicz (przewodniczący) – Wydział Prawa i Administracji;
 • prof. Łukasz Pisarczyk (zastępca przewodniczącego) – Wydział Prawa i Administracji;
 • prof. Stanisław Betley – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii;
 • dr hab. Ewa Marciniak – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • prof. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki;
 • przedstawiciel doktorantów – mgr Kamil Mieszkowski, Wydział Zarządzania;
 • przedstawiciel studentów – Adam Krzymiński, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

Sekretarze:

 • Magdalena Gaczyńska – Biuro Spraw Pracowniczych;
 • dr hab. Adam Niewiadomski – Biuro Rektoratu;
 • dr hab. Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji.